Zaterdag 30 april 2005

Departed Kindred
Catherine of Siena (C.), mystic, d. 1380 A.D.

Op de heen-en-terugweg naar de tuin aan de overkant van het IJ konden wij nog heel wat oranje feesthoedjes ontwaren, op weg van of naar de binnenstad: het metrostation Weesperplein gutste weer zijn massa's mensen uit die op deze dag van alles te vieren, te kopen of te verkopen hebben.
Vreemd, opperde laatst iemand in een Vrij Nederland-enquète, dat in dit land Verjaardagen en Jubilea van de Koningin gevierd worden met een vrijmarkt, waar de helft van de bevolking zijn zolders leegruimt terwille van de andere helft. Bekend is het verhaal van het jongetje in het chique Oud-Zuid, dat dure overhemden van zijn vader voor een habbekrats verkocht. Ha, daar is-ie weer de habbekrats: terug van nooit weggeweest. Kopen, kopen, niet kijken. Ik ben er bijna zeker van, dat als ik volgende week over de markt van Autun loop, vast en zeker iets aanschaf waarover ik van te voren niet had nagedacht, en vaak achteraf ook niet meer. Ook duik ik altijd zo gauw mogelijk een papeterie en een librairie binnen.
Bij de buren van hiernaast, die ook hun spulletjes op het trottoir, aan een kledingrek en twee tafeltjes hadden uitgestald, kocht ik een boek waaraan ik vanochtend gedacht had: Rolien en Ralien van Josepha Mendels, lieve vrouw. Er lagen wel twintig boeken over muziek, muziekgeschiedenis, opera en de zangkunst - heeft daar iemand een carrière opgegeven?
Onze Haagse logees, Edith's zuster Mariana, met manlief Ori en zoonlief Bozar, vergezelden ons gisterenavond naar de Reguliersgracht, waar ik in het kader van de Koninginnenach op podium Hooghoudt mijn poëtisch aandeel mocht leveren aan een Culture Vrijmarkt van de Amstelveldbuurt. Op de terugweg stieten wij op een fabuleuze Spaanse flamenco-danseres, begeleid door een gitarist, een zanger en een zangeres. Enkele magische momenten. Hoe mooi zo'n binnenstad is, bij avond, overal verlicht, veel mensen op de been, grachtengordeldieren en andere voorbijgangers. Heerlijk tijdens zo'n thuiswedstrijd (Amsterdam mijn stekkie) gedichten te kunnen laten klinken. Ik stapte het podium af met de groet: Tot volgend jaar, met of zonder Grondwet.
(Gelach in de coulissen).
Ons laatste tuinbezoek, voordat wij morgen vroeg voor een drietal weken naar Frankrijk vertrekken, waar ik zal proberen te vergeten dat ik al tien maanden hier elke dag het woord tot enkele mij bekende of onbekende vrienden richt, en tot mezelf, uiteraard. Het komt altijd weer bij jou terug, waar het vandaan kwam. Maar.... wij komen terug, op dezelfde golflengte, grâce à Dieu (l'Innommable, l'Origine) - mijn eerste afspraak is Apollo, Harderwijk, 20 mei. Ondertussen zullen wij zeker de God Dionysos aanspreken, in Bourgondië.
Nog éen keer de tuinslang in volle lengte uitgerold, om alle pot-en kuipplanten, nieuw gezaaide bloemenmengsels en het terras te besproeien. (Leuk werk, joh). De vijver gevuld, Prins schoof even opzij. 'Even bewust overal naar kijken!' oppert Edith. Na het snoeien van de forsytia is ruimte voor een bloembed ontstaan, schoongemaakt, omgespit en aangeharkt gooi ik er een mengsel overheen, van diverse af- en herkomst: een wildbloemenmengsel voor een japans bloemengazon, een vlinderbloemenmengsel en duifkruid (scabiosa atropurpurea). Het hoopje zaadjes op wit papier geschud, ziet eruit als een detail uit een een fijnschilderstafereel, met een loupe of vergrootglas zou je vele vreemde vormen ontwaren, van het nauwelijks zichtbare zaadspikkeltje tot bijna erwt-grote zaadjes, in allerlei schakeringen van geel en bruin gedroogd, uit de luchtdichte verpakking gehaald. Rijkbloeiende fantastische plukbloemen, nectarplanten - beloven de zakjes. On verra!

Onze Haagse logees kwamen eveneens bezakt en bepakt van de vrijmarkt terug, weer naar huis - ook zij gaan, evenals wij, morgen op weg naar hun eigen propriété in Frankrijk, veel zuidelijker. Gegroet, iedereen. Hou je goed & haaks.
Ik laat jullie achter in de hoede van de grote geesten, die in de maand mei op de Universal Festival Calendar voorkomen. De dagen dat er niemand is, zal je eigen grote geest de dag te lijf moeten, maar dat is inbegrepen in de deal! Simon Vinkenoog.


 1   mei: Beltane Day, Druidic and Gaelic Summer Festival
              Nativity of Lord Buddha, 623 B.C.
              The Great World Mother
              Maia and Latona (G.), Aspects of Hidden Spiritual Mother
              Philip and James the Lesser (C.) apostles and martyrs
 2   mei: Wesak, Festival of the Birth, Renunciation, Enlightenment and Nirvana of Buddha
 4   mei: Revelation of the Esoteric Doctrine of Buddha to his disciples
 5   mei: Ananda (Skr. Bliss) (B.), beloved disciple of Buddha, c. 600 B.C.
 6   mei: The Mysteries of Serapis (E.)
              Buddha, named 'Siddartha' --- 'Fulfilling all things'
 7   mei: Robert Browning, poet, b.1812 A.D., d. 12/12/1889
 8   mei: Alighieri Dante, b. 1265 A.D., d. 14/9/1321
              Sanctus Michael, Archangel (C.)
 9   mei: Gregory of Nazianzen, Christian-Platonist, d. 390 A.D., b. c. 326
10  mei: Huai-Nan-Tsze, Taoist mystic and writer, d. 122 B.C.
12  mei: Ammonius Saccas, 'The God-thaught,' founder of Neoplatonism, c.162-243 A.D.
13 mei:  Chaitanya (H.), Vaishnava sage, 15th cent. A.D.
14 mei: The Finding of Osiris and Rejoiycings of Isis (E.)
15 mei: Thomas Taylor, the English Platonist, b. 1758 A.D.
16 mei: Thales, founder of Ionian School and one of the teachers of Pythagoras, c. 650-550 B.C.
17 mei: Dea Dia, the Great Mother (R.)
18 mei: Apollon (G.), Aspect opf the Sovereign Sun
19 mei: Asvaghosha, Mahayana Buddhist, c 50 B.C. - 50 A.D.

(wordt vervolgd, DV)


 

Vrijdag 29 april 2005

Ibn Tufail, Arabian Neoplatonist, s.d. 1100-1180 A.D.

"Zij is gelukkig gestorven." lees ik in een overlijdensbericht in de Volkskrant.
Mooi, als zoiets van je gezegd kan worden (de overledene is tien jaar jonger dan ik; ik ben van 1928). Ik teken er voor, t.z.t. dan - ik heb geen haast + ben nog lang niet levensmoe.
Maar wie gelukkig leeft, en dat doe ik, (doen wij: Edith & Ik) zal ook gelukkig sterven, nietwaar? Op een bepaald ogenblik, niet op de seconde of dag nauwkeurig te bepalen, besef je meer leven achter je dan voor je te hebben, waardoor alles wat je doet niet een aftellen wordt, maar wel een onthechten. Sommige dingen hoeven niet meer zo nodig; me zorgen maken over hoe het dan moet, heeft even weinig zin als wat dan ook. Bij deze op schrift te verklaren de dood zonder angst onder ogen te zien, wat dat ook betekent, is verbaal uitgedrukt prachtig; wie zoiets kan vaststellen en zich daarvan vergewissen is inderdaad gebenedijd.
Ik moet te vaak denken aan de oude huisarts van de familie Van der Linden, die eens tegen me zei dat van de duizend mensen die hij had zien sterven, er maar vijf vrede mee hadden... Zou dat zo zijn?
Mijn gedachten stappen over op een uitspraak van ene dr. C.Rietdijk, die in 1967 een boek met 91 stellingen publiceerde, Een filosofie voor het cybernetisch-biotechnische tijdperk, Van Gorcum & Comp., Assen):
"Maar nu terzake. We hadden dus vastgesteld dat sommigen het dóór beginnen te krijgen. De sublimatie-kultuur loopt ten einde. Niet alleen omdat 't ontwaken van het instinct is begonnen - pás is begonnen mag ik wel zeggen - maar ook omdat al die pseudo-idolen en -idealen langzamerhand wel een beetje zijn doorzien. En nou vinden ze zich allemaal hele pieten. Ze snappen het toch zo goed!
Ze snappen d'r geen barst van. Want ze zouden gek opkijken als ik voorstelde om het raadsel van de dood, waar de theologen en allerlei figuren die zich als denker adverteren al twintig eeuwen over fantaseren en in de ruimte ouwehoeren, nu eens aan te paken door tien procent van het nationale inkomen te gaan uitgeven voor parapsychologisch onderzoek. Door pak weg éen loonsverhoginkje over te slaan."
Exit Utopia! Het is er niet van gekomen. Ik haal deze tekst uit mijn boek Weergaloos (1968, 489 pagina's), een Fundgrube, waaruit ik bij tijd en wijle iets toepasselijks kies) op pagina 112, en herlees automatisch mijn tekst op de tegenoverliggende pagina - die men dan maar moet opzoeken, maar hoe actueel is alles gebleven, waarmee ik mij in mijn volle leven heb bezig gehouden.
Nu lees ik dezer dagen gefascineerd de brieven van Jan Cremer, chronologisch, tot in 1964 ben ik gevorderd, heb ook dat vreemde seizoen in Ibiza (mei-agustus 1962) weer meegemaakt, bijna lijfelijk weer beleefd, zoals gezien door Jan's ogen; de beschrijving van een avond bijvoorbeeld waarop vier, vijf mensen stramoniumthee dronken, en Jan zat er bij als verslaggever; humoristisch literair geschreven, op verzoek van Armando voor de Haagse Post.(Nooit verschenen).
Niet voor niets gaf ik mijn autobiografisch verhaal over die tijd de titel Hoogseizoen. Jan schreef mij over dat boek vanuit Ibiza, vóor mijn komst, een brief vol lofbetuigingen - in het licht van het boek dat hij dat jaar zou gaan schrijven, Ik Jan Cremer, doet het enigszins vreemd aan dat hij mij verweet teveel over neuken en naaien te schrijven. Of was dat ironie?


De nieuwe hoofdredacteur van Vrij Nederland, Emile Fallaux heeft een glanzende start gemaakt. Zijn wekelijkse hoofdredactionele commentaren snijden hout en getuigen van de strijdlust, die zich van dit weekblad meester moet maken om niet onder te gaan in de groeiende ontlezing. Vorige week onthulde hij het verhaal van de Cubaanse banneling, Jorge Guillermo, die vriend en geadopteerde zoon verliet terwille van prinses Christina. Hij trouwde. Zij gingen kunst verzamelen. En in 1992 verkocht hij het schilderij, dat nu aan Hare Majesteit wordt geschonken om het voor het volk op te hangen in Het Loo. Smul, hype!
Deze week richt Emile Fallaux zich tot ons Koninginnetje.
"Vorstin te zijn van een land dat zijn soevereiniteit heeft weggegeven, dat is niet iets om te vieren. Vijfentwintig jaar was je voor de natie het symbool van eenheid, hield je de boel koninklijk bij elkaar, en nu word je vervangen door de Europese eenwording. De Polen, Roemenen, de Letten en de Italianen, zij zullen niet smelten onder de koestering van jouw zorg, en ook niet bij de aanblik van je oranje feesthoed. Een kleine kracht ben je geworden, een symbooltje dat niet verder reikt dan de grenzen van een kleine Europese provincie. Ja, ieder land mag zijn eigen identiteit hooghouden. Zegt men in Brussel. Je bent ons koninginnetje. Voorlopig nog. Want zelfs de meest bescheiden rol voor de monarchie zal niet lang meer vanzelfsprekend zijn. Als de toekomstige presdident van Europa geen orde kan houden onder de lidstaten, dan zullen de symbolen van eigenheid de schuld krijgen. Dan word je een obstakel en moet je verdwijnen. Koninginnetje. Hofhoudinkje. Troonopvolgertje. Gouden Koetsje. Weg ermee!
"Toegegeven (vervolgt Emile Fallaux, Vrij Nederland 30 april, pagina 5), soeverein is je natie al jaren niet meer. Zonder volksraadpleging hebben de politici allerlei verdragen gesloten en heel veel zeggenschap overgedaan aan Brussel. En ook aan de NAVO-partners, vooral aan de grote bondgenoot Amerikla. Volgende week komt Bush Nederland eren als junior partner in de oorlog in Irak. In Margraten zal dat gepaard gaan met onkiese vergelijkingen met die andere oorlog, uit de tijd dat we geen koninginnetje hadden, maar een Koningin. Zij stierven voor onze vrijheid, zul je weer horen. Maar intussen willen geestverwanten van Bush hard ingrijpen in het vrije Nederland. Zij oefenen druk uit om de wetgeving aan te passen aan Amerikaanse opvattingen. Ons land bevordert de vrouwenhandel, vinden zij.(...) Ach, koninginnetje. Al dat machtsvertoon! Zullen wij ons bij onze maat houden? Ons helemaal wijden aan ons territoriumpje? De ogen en oren sluiten voor al die macro-ontwikkelingen die ons zo machteloos maken?> Ons richten op kleine mensen en dingen die voorbijgaan? Wat is daar mis mee, majesteitje?"

Wel, genoeg voor vandaag. Small is beautiful. Simon Vinkenoog.


 

Donderdag 28 april 2005

No saints today, oh boy, oh boy!

Even wennen aan het straatrumoer: de dag ontwaakt. Welke vrome wensen vandaag, welke uitschieters of uitglijders? Elke dag zijn seizoen, zon wandelt langs wolken en het groen wakkert aan: deze week hebben wij elke middag tot aan het ondergaan van de zon op de tuin doorgebracht. Na het noodzakelijk kappen van een vijftal tot boom uitgegroeide zaailingen uit het Vliegenbos - zij stonden zon & licht in de weg - is er nieuwe ruimte geschapen, een zonneterras - dezer dagen hanteerde ik takkenschaar, hark, schop en tuinslang.
Edith bezorgde liefdevol een nieuwe rhododendron ter aarde, om uit te groeien. Het uit Israël afkomstige struikje doet zijn best, springt oranjerood open - de uitgebloeide forsythia is teruggebracht tot een paar Zadkine-achtige uitgestrekte armen; doet het volgend jaar ongetwijfeld weer goed. Snoeien het moeilijkste om te leren, uit te voeren. Het bladerdak boven het terras moet nog komen; aan de lange zijtakken van de inmiddels bijna veertig jaar oude wijnstok, die de pergola overhuift zijn de knoppen van het toekomstig bladerdak zichtbaar geworden. Het Amstelveld zorgt elke week voor nieuwe eenjarige kleuren; de varens die wij ooit ten geschenke kregen zijn uitgelopen tot een varenveld, dat in aanvang met zijn opgerold uitkrullende bladeren een rimboe-achtige aanblik biedt Overal een groen uitzicht om in te verdwijnen; de clematis die zich telkens hoger manifesteert vereist ondersteuning, ook hier is bloei aanstaande en zij komt als een dekbed over een dwergspar te hangen. In het boek In geuren en kleuren: schrijvers over bloemen (Gianotten, Amsterdam) nam ik de Clematis voor mijn rekening, en in het salontafelgrote Tot Nut & Genoegen - Volkstuincultuur in Nederland (uitgeverij 010, Rotterdam, 2001) komen Edith en ik op een paginagrote foto van Tamar de Kemp genietend over, zittend aan de ronde tafel waarvan wij het roodgeaderde marmerblad ooit aantroffen bij een steenhouwerij aan de rand van de stad.
De stadsranden, tussen het water en het land van Waterland - met het IJ in de buurt, of zoals hier aan de Sarphatistraat, de Amstel. Elke goede stad heeft water in de buurt, doe niet zo vanzelfsprekend, Simon. (Wat bedoel je, even binnensmonds zelfgesprek, tussendoortje. Ga maar:) Een simpel gedicht, 28.9.01,op de tegenoverliggende pagina in het Volkstuinboek, geheten

Padpraat

Ik hunker naar de zomer
vol en leeg    beide zonder einde

langzaam lopen op het pad
met alleen je oog getuige

alles leeft      doet niet alsof
groen spreekt uiterst vanzelf

wind speelt krijgertje met stilte
in de Asterlaan bij het Vliegenbos

Op weg naar de stilte. De aangekondigde bezoeker komt een uur later: wij verzetten de afspraak naar de tuin, waar inderdaad nog het 1 & ander te doen is voordat wij ons de eerste mei voor enkele weken naar Frankrijk begeven, met Lex en Dorothy Schrama, die in de nabijheid van Autun (Bourgogne) een prachtige fermette hebben laten ombouwen tot Drenkplaats voor Vermoeide Geesten (maar niet heus!). Jazz & klassiek met kilometers uitzicht.
Benieuwd naar de fruitbomen en rozenstruiken, die wij drie jaar geleden hebben helpen planten; hernieuwde kennismaking met de locale vrienden die zij gemaakt hebben en met wie wij ongetwijfeld de heerlijkste maaltijden zullen nuttigen, en op wie ik mijn franse taalbeheersing kan uitoefenen. (Als je, zoals ik, acht jaar in Frankrijk gewoond hebt, dan slijt die kennis nauwelijks).
Even weg van Huffnagel, feestgedruis, Bush, Donner & Pechtold, grondwet, de wereldwijde Million Marijuana March op 7 mei- mijn medepennevoerders in de drie dagbladen die ik lees, even dus niet. Noem maar op, wij missen niets, zijn anders beschäftigt, geven ons over aan een media-vasten, waartoe elk mens op een gegeven moment zou kunnen overstappen, voorgoed of voor korte tijd. Ook zonder jou draait de wereld verder.
En daarom denk ik er dus aan, deze plezierige bezigheid, mijn Kersvers-pagina voor de periode dat wij God in Frankrijk spelen, even stil te zetten. Dan ga ik met vernieuwd enthousaisme, en D.V. in de derde week van mei weer verder - ondertussen zullen er wel aan diverse links nieuwe teksten toegevoegd worden: tast toe. Veel te lezen, zien en horen alhier. Word lid van SPOT: de Society for the Protecxtion of Truth. Welkom, geen contributie, geen diploma's, geen geheime wachtwoorden. Entrez donc! Simon Vinkenoog.


Woensdag 27 april 2005.

Ralph Waldo Emerson, d. 1882 A.D., b. 25/5/1803

'Nou, dan niet.'
'Een rondje agendajournalistiek over culturele uitjes - niet echt tv waar je het avondeten voor laat wachten.' Wim de Jong in de Volkskrant over het vernieuwde TV3-programma, dat deze week werd hervat, met Matthijs van Nieuwkerk en Hadassah de Boer. Een nieuwe locatie: 'Gisteren waren ze stomverbaasd toen een hoosbui boven het Muziekgebouw aan het IJ losbrak en ze zich amper verstaanbaar konden maken.'
Met hoosbuien heb ik het nooit moeilijk gehad, tot dusverre, maar toen ik met deze eigen stek op het world wide web (verplichte nieuwe spelling) begon, wist ik al dat ik er geen uithangbord van wie dan ook van zou gaan maken. Door mijn verschijningen in den lande en het leggen van contacten, wissel ik uiteraard e-mailadressen uit en voortdurend krijg ik aankondigingen van dichterlijke bijeenkomsten. Wanneer ik melding daarvan maak, uit sympathie en vriendschap voor de makers, dan vermeld ik immer hun website en neem aan dat de bezoeker hier daar zijn voordeel mee doet. Wat valt er niet te grasduinen, als je eens een kijkje in het archief van dit uitdijende dagboek neemt.Veel uitspraken daarin zou ik definitief bij de Quotable Quotes willen onderbrengen, en hoeveel individuen en stichtingen te verzamelen voor een Total Surf, een levende URL-slang die altijd in beweging is en zich tussen het nieuws door kronkelt.
Opgezet als platform voor de senior poet (ik), die dankzij een internet-verkiezing een jaar lang ad interim en bij wijze van spreken clandestien het Dichterschap des Vaderlands mocht vervullen, van de ene Drop-out naar de andere Drop-in, bleek dit een bijzonder geëigend medium om een dagelijkse pagina te wijden aan de faits divers, de current affairs, en dat alles gezien sub species aeternitates, en vanuit de dichterlijke vrijheid die het Leven mij geschonken heeft.
Praise the Lord and pass the ammunition! Verwikkeld geraakt in een strijd op leven en overleven, met een roeping als het ware, ben ik toch in staat tot Zelfspot, heb me nooit fanatiek links en rechts laten meesleuren in welke heersende meningen dan ook, ik heb me al vroeg wijze woorden aangetrokken. 'Je bent je eigen autoriteit. Er staat niemand boven of onder je. Neem niets van horen-zeggen aan, maak alles zelf mee.' etc. (Krishnamurti, lectuur en ontmoetingen jaren veertig en vijftig van de eeuw achter ons).
Bij het tweemaandelijks tijdschrift BRES, dat een nieuwe en frisse doorstart gemaakt heeft, heb ik tussen 1968 en 2003, vanaf het 12e numer met een artikjel over LSD, tot aan het laatste, ergens in de nrs.222, toen ik al decennia twee vaste rubrieken had, de kroniek Wereld in Beweging, en het ABC (van Activiteiten, Bronnen en Centra) heb ik voortdurend de vinger aan de pols van de spiritualiteit, het wereldburgerschap en de chaos-complexiteit-serendipity-cybernetics gehouden (niet te vergeten de 'pathafysica en de morosofie).
En, wat nu, Pichecru? Wellicht voor het eerst hier een bijdrage van ene Arnon Grunberg, die onder de naam Yasha in de VPRO-Gids schrijft en van wie ik elke week in Het Parool een e-mail-gedachtenwisseling met prof. Arnold Heertje lees, en altijd met gemengde gevoelens, die hij dan ook bewust oproept:
"Onverschilligheid geldt als iets slechts en afkeurenswaardigs. Terwijl het volstrekt duidelijk is dat je op verreweg het meeste leed met niet anders dan een zekere onverschilligheid kunt reageren. Zo klinkt er van tijd tot tijd de roep om engagement en betrokkenheid. Al snel duiken dan de fysieke verschijningsvormen van die betrokkenheid op. Ik noem er een paar: in het openbaar huilen. Je haren uittrekken. Ook in het openbaar. Bloemen neerleggen en demonstreren. Stukjes schrijven dat de moordenaar slecht is. Tegen elkaar zeggen in het cafe: We moeten iets doen. Handtekeningen ophalen. Brieven aan de koningin sturen, maar die brieven eerst wel publiceren in een week- of dagblad. (...) Nederlandse intellectuelen zouden naar wierook moeten ruiken en de vrienden van Theo zouden in conclaaf bijeen moeten komen om een nieuwe Theo te kiezen." (VPRO-gids 30 april/6 mei 2005)
Je cherche mon bien où je le trouve.'
En dan, wij brengen de middag in de tuin door, nog even het mei-menu van Diana Ozon, die morgen, donderdag 28 april, met Tsead Bruinja om 20u optreedt bij Demodokos - lezen & luisteren in de Reestraat 24 te Amsterdam. Als dichter van de maand, die Bruinja aflost en zeer recent een nieuwe dichtbundel Bronwater het licht deed zien (Passage, Groningen), verzorgt zij hier de volgende dichterlijke bijeenkomsten: zaterdag 7 mei 15u Catharina Blaauwendraad, Carla Bogaards en Diana zelf, donderdag 12 mei 20u Anne van Amstel, Ilse Starkenburg en Diana, do 19 mei 20u Louis Lehmann, Ilse Starkenburg, Jan Kal en Diana, do 26 mei 20u Frank Starik, aan wie het estafettestokje 'dichter van de maand' zal worden doorgegeven. Zie www.demodokos.nl, en de eigen websites van Diana Ozon en Frank Starik.
Voor ayahuasca-sessies in de komende maanden (very high quality, afkomstig van de Santo Daime in Brazilië) - op 14 mei, 3/4 juni, 15/22 juni (Summer Solstice) Hannah 06-16534925, Arie Bombarie 020-6159862, of www.the-awakening.net.
That's it for today, folks! Simon Fincheye.


                                                                                                                  Dinsdag 26 april 2005

Hierocles of Alexandria, Neoplatonist, c. 450 A.D.

De tirannie verdrijven, die mij het hert doorwondt.
Geen dag gaat voorbij, zeker niet rond de bevrijdingsweek, dat ik niet denk aan Helmut Blumenthal, die met zijn familie de Bevrijding niet mocht meemaken. Geen voorstelling van te maken. Gepakt en gezakt. Gepokt en niet gemazzeld. Levenslange huilbui (waar je niks aan hebt).
Hoe ik mijn bevrijding zelf moest bewerkstelligen, omdat de structuren niet omvergeworpen waren, en 'vrijheid wordt door deskundigen als een afwijking beschouwd, waartegen maar éen remedie bestaat: het observatiehuis (tuchthuis)' (onderschrift conduitestaat Jan Cremer sept.1956, in Jan Cremer Brieven 1956 - 1996 - De Bezige Bij, 2005.)
Ja, ik geef me volledig gewonnen: Jan Cremer's gevecht om de vrijheid zichzelf te zijn is inderdaad een spel op leven en dood geweest, tussen de creativiteit en de anonimiteit, de scheppingsdrang tegen de inertie en kleinzieligheid, die lamlendige mentaliteit van: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg...
De protesten uit de jaren vijftig en zestig waren meer dan gegrond, die van de experimentele dichters, schilders, musici, dansers, architecten, theatermakers en anderen, een groeiende alternatieve mentaliteitsverandering, een écart absolu (term Charles Fourrier) van wat underground of tegencultuur werd geheten, die van Provo en Kabouter, D66, SP en GroenLinks, Amnesty International en Greenpeace, om te zwijgen van autonomen all over, die van de jeugd overal ter wereld, in de grote steden en kleinere gehuchten, waar tot op de dag van heden een Strijd wordt gestreden. Om eigen levensstijl. Om eigen (vrije)tijdsbesteding. Eigen mores; streetwise.
Lijnrecht tegenover elkaar gisteren en vandaag, in elk geval in alle televisierubrieken (en vanmiddag een Spoeddebat in de Tweede Kamer, als ik goed heb gehoord) twee ministers in het huidige kabinet, die beiden een werkbezoek aan Zuid-Limburg brachten.
Piet Hein Donner, de CDA-er, die over Justitie heerst, is een typische vertegenwoordiger van de regentencultuur, waartegen terecht zovelen zich gekeerd hebben, en pleit - zoals consistent bekend - voor een 'harde(re) aanpak', als overtuigd aanhanger van de War on Drugs,die steeds meer wordt gezien als de grootste historische fout in de laatste eeuw.
De opponent in dit debat is de onlangs benoemde D66er Alexander Pechtold, die over Bestuurlijke Vernieuwing en Grotestedenbeleid gaat, een evenzeer door maatschappelijke ontwikkelingen afgedwongen beleidsgebied. Deze zou volgens Prinzipienreiters met zijn pleidooi voor uiteindelijke legalisatie van marihuana en hasjisj een beginnersfout hebben gemaakt en buiten zijn boekje zijn gegaan. Terwijl de goede man niet anders had gedaan dan goed luisteren naar wat plaatselijke politie en burgemeesters hem te vertellen hadden. D66 goeie beurt! Wordt vervolgd.
Na de anderhalf uur die het VPRO-televisieprogramma Tegenlicht vorige week aan het Drugsbeleid wijdde, een virtueel Proces tegen de Staat der Nederlanden is dit nieuw ontsproten publiek debat weer een niet-geringe stap in de richting van de Omverwerping van een Heilig Huisje: het grote Taboe om te doorbreken. 'We moeten de discussie durven aangaan,' hoorde ik Pechtold zeggen, en zo is het. We hebben de natuur, de wetenschap, de locale overheid, veel tevreden psychonauten, de waarheid en wat al niet aan onze zijde.
Marihuana is niet meer weg te denken uit de samenleving, de zon schijnt nog steeds op de binnen- en buitenteelt, en wij weten waarom. It's the economy, stupid!
Alsof ooit de droom, de roes, de dronkenschap, de meditatie, de geestesvervoering, de zinneverrukking, de gelukzaligheid, het orgasme, uit het leven geschrapt zouden kunnen worden! Daar helpt geen calvinistisch moedertjelief tegen. Geen zwartekousenmoraal. Jazz is my religion, riep beatdichter Ted Joans uit, en het gaat in dit leven om een fröhliche Religion.
Tantra says:
                                 From Pure Joy springs all creation;
                 by Joy it is sustained, towards joy it
                 proceeds and to Joy it returns.

Ik wilde twee vliegen in éen klap; het werden er twee, drie vier, duizend in mijn hoofd. Ik riep mezelf tot de orde. Wat kan er al niet in het leven verboden worden. Verboden te verbieden. Het woord 'strafrecht' op zich is al een misdaad tegen de mensheid. Harder. Straffen. Wie straft wie? Er zijn geen regels. Er zijn ontdekkingen te doen, die zich afspelen in de hersenen en de geest van de mens. Daar vindt de oorlog plaats. Daar moet het pleit gewonnen worden. Daar zal het gezond verstand, samen met het gevoel en de intuïtie, enige kennis van zaken, tot oplossing moeten komen. Ben je een deel van de oplossing, of van het probleem? Wij willen meer weten, wij onderzoeken allerlei denkprocessen. Wij worden volwassen dankzij de inzichten die wij aan onze ervaring ontlenen. Soms is het de schade & schandeschool: alles mag! Etc. Ik krijg direct twee duitse t.v.-interviewers op bezoek, over dit onderwerp: ik ben me blijkbaar aan het voorbereiden. Hun referenties waren van de beste: Mila Jansen en Werner Pieper van Der Grüne Kraft, der auch immer dabei ist. Bonne chance! Uw Simon Vinkenoog.


 

Maandag 25 april 2005

Mark, apostle (C.), d. c. 68 A.D.
Franciscus Patricius, Christian Platonist, b. 1529 A.D., d. 6/2/1593

Welkom week 17. Waar dreigt het vast te gaan lopen? Waar vallen de eerste klappen? Je kunt nog zo'n optimistisch wereldbeeld hebben, als je ziet hoe de mens met zichzelf, de natuur, de wereld omgaat gaan de rillingen je over de rug: brrrrr.
'De mens' - eigenlijk niet bestaand, de doorsneemens, de gemiddelde lezer, de spraakmakende gemeente, de heersende mening: het zijn allemaal abstracties, terwijl de werkelijkheid uit heel wat anders dan louter woorden en begrippen bestaat. De hogeschool van het leven, de praktijk van het bestaan, de leer van schade en schande: wat moet er nog niet allemaal uitgevonden worden! Hoe raken wij ons Eurocentrisme kwijt? Hoe gaan wij om met wat de een als bedreiging, de ander als verlokking ziet? Moet de economie groeien of gaat dat ten koste van de omgeving, het milieu? Van welke keuzes weten we nu al dat het de verkeerde zijn?
Weten we wat we doen als we voor of tegen de Europese grondwet zijn? Ik voel veel voor de goede raad, door de hoogleraar internationale betrekkingen aan de afdeling Politicologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Henk Overbeek, afgelopen donderdag 21 april in de NRC gegeven: Blijf thuis bij referendum Grondwet EU. Met als argument: 'De gekozen politici dreigen zich bij de besluitvorming over de Europese Grondwet te verschuilen achter 'de wil van het volk'. De kiezer moet dit niet accepteren.'
Het aanstaande 'referendum' is een zogeheten raadplegend referendum: het kent geen grondslag in de Nederlandse Grondwet, er is geen minimum opkomst vereist, de uitslag is niet bindend en dient slechts als advies aan de volksvertegenwoordigers, die ieder voor zich een uiteindelijk oordeel moeten vormen.
Hier wringt de schoen, volgens professor Overbeek; Groen-Links en D66 zullen de uitslag eerbiedigen, want beide partijen zijn voorstander van de invoering van een bindend referendum.
"Opmerkelijker is de positie van CDA en PvdA. Deze partijen hebben verklaard dat zij onder bepaalde voorwaaren de uitslag van het referendum als bindend zullen beschouwen. CDA-voorman Verhagen heeft die condities het duidelijkst gespecificeerd: als de opkomst ten minste 30 procent bedraagt, en ten minste 60 procent van de stemmen of voor, of tegen, is uitgebracht, dan zullen de CDA-parlementariërs die uitslag volgen. De PvdA heeft zich ongeveer in gelijkluidende bewoordingen uitgelaten."
"Ik zie in deze gang van zaken twee bezwaren. Ten eerste betekent het dat wellicht minder dan eenvijfde van het Nederlands electoraat op 1 juni kan uitmaken of Nederland het verdrag al dan niet ratificeert. Deze mogelijke uitkomst staat op gespannen voet met de grondslagen van onze vertegenwoordigende democratie."
"In het huidige populistische tijdsgewricht maakt men zich niet erg geliefd met dergelijke reserves, maar we kiezen onze politici niet voor niets. Zij dienen hun werk zelf te doen in plaats van zich te verschuilen achter de 'wil van het volk'. Maar uit angst voor de mogelijke winst voor Wilders (met name de VVD) en de SP (met name de PvdA en GroenLinks) verstoppen onze leidende politici zich: men spreekt zich nu niet of in onnavolgbare enerzijds-anderzijds redeneringen uit, of hoopt zich op 2 juni als 'democraat' te verschuilen achter de wil van een kleine minderheid van de bevolking. Dit gebrek aan politieke moed zouden de kiezers moeten afstraffen door massaal weg te blijven van de stembus."
Overbeek spreekt verder van minachting voor de uitkomst van het democratisch proces en schending van de Grondwet: "In de afgelopen jaren hebben opeenvolgende coalities ons land ook al tot tweemaal toe bij een oorlog betrokken (Kosovo en Irak) die zonder mandaat van de Veiligheidsraad werd gevoerd, wat in strijd is met artikel 90 van de grondwet dat de regering verplicht de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen. De kiezers rest nog maar éen mogelijkheid om onze politieke elite (van GroenLinks tot en met de VVD) er toe te dwingen zich aan de Grondwet te houden en kleur te bekennen: blijf op 1 juni massaal thuis!"

Goede raad is vuur, goede raad is duur. Tot dusverre heb ik aan alle stembustheaters meegedaan; als bewijs van betrokkenheid en instemming met het democratisch proces. Ik ben gehecht geraakt aan de vaste bemanning van mijn stembureau; wij begroeten elkaar als oude vrienden, telkens ook vraag ik me af in hoeverre ik qua leeftijd naar voren toe ben opgeschoven. Ik zal jullie missen, als ik niet ga - we kunnen natuurlijk ook 'onthouding' gaan stemmen: de stembiljetten blanco in de bus stoppen en 'tot de volgende keer!' roepen.
Ik zou wel voor een Wereldgrondwet willen stemmen, maar dat zal over tien jaar wel via internet dienen te geschieden. Afwachten dus, wat ook een vorm van levensopdracht is. En nu vlug de dag gaan plukken en je zegeningen tellen, Simon. OK:ik doe mee!


 

Zaterdag 23 april/zondag 24 april 2005

23 april: Shakespeare, b. 1564 A.D., d. 23/4/1616
              St.George, Patron Saint of England, d. 303 A.D.
24 april: Buddhaghosha (B.), 'Voice of Buddha', s.d. 390 - 450 A.D.

Deze zaterdag in het teken van synergie, serendipity en cybernetica. Woorden waarover niemand meer hoeft te vallen, die mijn werk volgt - voor hoe langer, hoe liever, liefst vanaf het begin, door de jaren heen deze (internet)writer een synthetiserend overzicht verkrijgend, dat hem toestaat voluit toe te happen in wat het dagelijks leven biedt.
Bij The Beat Goes On is in Antwerpen een nieuw item toegevoegd, te weten de acties rond de tentoonstelling Schriften, Lettristen en Situationisten, van 25 april t/m 9 mei. Zero States, Begijnstraat 52, 2000 Antwerpen. Stichting Pipelines vzw liet ons deze info geworden.
Siotuationisten komen vaker ter sprake; via Jan Nederveen Pieterse, die de naam Alexander Trocchi in gesprek met een collega-socioloog liet vallen, gewerd mij een 15 pagina's tellende tekst van een lezing, mei vorig jaar voor de University of Washington, Seattle gehouden, getiteld - schrik niet, ga er even voor zitten: Cybernetics and Madness: From Electrochock to the Psychedelic 60s: spekje voor mijn bekje, ik moest kiezen tussen deze tekst en de Grondwetkrant die ik (op aanvraag) in de bus vond.
De dag stond in het teken van de volkstuin; mij was gevraagd als intermezzo een gedicht voor te lezen tijdens een discussiebijeenkomst Groeien, gezond en volkstuin, die zich deze middag afspeelde op Amstelglorie, een internationaal erkende Volkstuin, georganiseerd door de Amsterdamse Bond van Volkstuinders, 6000 leden tellende met 29 volkstuinparken in Amsterdam (24), Ouder-Amstel (3), Landsmeer (1) en Almere (1). De BVV is weer aangesloten bij het landelijke AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuinders in Nederland), waarvan de voorzitter Chris Zijdeveld een vlammend betoog hield naar aanleiding van de door hem gestelde vraag Zijn volkstuinen gezond? Dagvoorzitter was Peter Dordregter, o.a. voorzitter van Groenforum Nederland. Magdalena van den Berg, wetenschappelijk secretaris van de Gezondheidsraad en co-opsteller van het door de Commissie Groen en Gezond geschreven rapport, dat vorig jaar aan de Minister van VWS werd uitgereikt. Weer eens bewees de conclusie, 'wetenschappelijk is nu vastgesteld' dat groen een opmerkelijk gunstig effect heeft op de gezondheid: 'Alleen al het zien van groen vermindert stress.' (Stad en Groen, 2004/jaargang 7, nr.4, 2004/feb.2005, uitgave van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam, www.dro.amsterdam.nl).
Aan de forumdiscussie namen behalve de inleiders ook de Amsterdamse wethouder Hester Maij deel, verantwoordelijk voor de nota Volkstuinen in Amsterdam, die half 2005 zijn definitieve vorm moet krijgen, Lex Pouw, bestuursvoorzitter van Ymere (www.ymere.nl) en Hans Hoekert, voorzitter stichting Bijenpark (In de Eendrachtpolder nabij de Osdorperweg werd in 1965 het Nieuwe Bijenpark aangelegd; Oud Bijenpark ligt naast het Siegerpark aan de Sloterweg).
Zo, dat wist je niet. Nou, ik ook niet.
Men had van tevoren willen weten, vanwege de 'beamer' hoe mijn gedicht zou heten. Werken aan de natuur, meldde ik door de telefoon. Dat werd het; mij werd een copie gevraagd voor afdrukken in het blad Vroegop - ik vond het zelf nogal Jacob Cats-erig aandoen, maar in elk geval kon ik bevestigen wat de wetenschap ook al voor me had uitgemaakt. Het klopt. Het is perfect. Het zet je in beweging. Het maakt je stressbestendig. Je concentratievermogen neemt toe. Het geeft je gevoel voor natuur en sociale samenhang (verloren gegaan in de maatschappij at large), geeft ruimte voor zingeving en heeft een gunstige invloed op de ontwikkleling van kinderen.
Daarvan konden wij ons, losgerukt uit deze welwillende omgeving - prekend voor eigen parochie, maar wel inzichten vergarend voor de verdere ontwikkeling van het verenigingsbeleid, het betrekken van leden bij de beleidsontwikkeling en contacten met partners verstevigend en nieuwe contacten leggend inderdaad vergewissen: op Buitenzorg speelde zich het 2-jarig verjaarspartijtje van Timothy af, zoon van onze overburen René en Suzanne. Uiteraard werden wij uitgenodigd en konden wij op deze zonnige namiddag genieten van heerlijke Indonesiche hapjes, bereid door Suzanne en haar moeder (Javaans-Surinaams) en ons vermeien in het Dasein van zovele ons bekend geworden gezichten, met kinderen die wij hebben zien groot worden in de twee keer zeven jaar dat wij zomers onderdak zoeken in de vrije natuur, vrijer dan waar dan ook: Buitenzorg. Niet geisoleerd, zeker niet, meneer Vinkenoog kan niet zonder zijn krantje, maar wel dichter bij dat groen dat het moet doen, dat eigen vijvertje, dat eigen terrasje waarover Dionysos elk jaar opnieuw zijn druiven perst.
Dichter bij alles dat zich (niet) zeggen laat. O lieve mensen: ik zoek een citaat van Paul van Ostaijen en Edith laat me weten de namen van feestvierders te hebben opgeschreven: Hans & Hannie, hun dochter Marianne met haar kinderen Rianne en Kevin, Ton van Es, Yvonne, Elly & Frank, Bill & Simone, Noor en haar kinderen Ruby, Melle en Sietse, Gerrit & Remger, Claire & Han, Brigitte & Paddy en hun kinderen Fabian en Serena, de buurvrouw bij het hek, vogeldorpers, de vlinderman, plus een tiental onbekenden met kinderaanhang. Hoe welkom heetten René, Suzanne, hun dochtertje Jeanine en de nog niets vermoedende Tim, zijn oma en haar zusters ons, wat werden wij allen getracteerd! Een dag om te onthouden: foto's van Ton zullen t.z.t. op de tuin de ronde doen: wij schonken Noor en haar kinderen de molen, die bij ons niet meer paste. Per kruiwagen vervoerd werd de overdracht een hele vertoning, 'ik vind hem lief!' zei het meisje Ruby, en zo is het. Work is love made visible. (Kahlil Gibran).
I like what I'm doing, that's what it's all about.
That ll'be an interesting email-exchange with professor Pickering: what about The Implicit Order, The Center of the Cyclone, The Trialogs Abrahams-TerenceMcKenna-Sheldrake, Norman O. Brown, Hakim Bey and the Cosmic Humanism of Oliver Reiser.
'I am the only one who knows what the hell is going on.' Marshall McLuhan is supposed to have said that.
Here in Mad Master Amsterdam I offer some Food for Thought for the weekend; a Quotable Quote out of the professor Oliver ('my man') Reiser book The Integration of Human Knowledge, page 116:

'Given the fundamental archetypal forms of the physical world at the lowest level, - hydrogen atoms being the first integrated manifestations in the world of matter, - nature progressively builds level upon level, from atoms ---> molecules ---> crystals ---> viruses ---> genes ---> unicellular organisms ---> multicellular organisms --- > man. Here, for the moment, nature pauses to gather new energies for the next advance. What the next emergent simpliciy is likely to be is a matter for investigation. There is no reason, however, why we should not seek to envisage the outlines of the coming world organism and perhaps in the process help to bring it into being.'

Yours, Truly, Simon Vinkenoog.


Vrijdag 22 april 2005

Sankaracarya (H.), Vedantist, s.d. 9th cent. A.D.

Op het inschrijfregister van www.eenroyaalgebaar.nl kwam ik vlak na Jan Cremer en Hans Sleutelaar te staan, die hadden zich na de uitzending van Barend & Van Dorp waarschijnlijk meteen op de boezem van Marion Bloem gestort, om dit royale gebaar te maken.
Jan Cremer op zijn best, hoewel niet het onderste uit de kan kwam en er overigens geen spijkers op laag water werden gezocht. Zoals altijd trekt JC alles een beetje naar zich toe, vroeger werd daar het geladen woord betrekkingswaan voor gebruikt, wat ook goed samengaat met de wantrouwen en achterdocht, gevoed door zijn vroege jeugdervaring.
Ja, hij geeft toe dat zijn leven éen grote oorlog is en in het teken van oorlog en woede staat, 'het rottige is dat als je ouder wordt, je ook milder wordt.'
En nog trots op zijn lintje (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw), en voorvechter van Normen en Waarden. Maandag ligt een exemplaar van het Jan Cremer Brievenboek bij de uitgever voor ons klaar; prettig te lezen en mee te nemen naar Frankrijk, waarheen wij op l mei met vrienden vertrekken voor een week of twee, drie..
Hallo Harderwijk, ik ben 20 mei terug, D.V., - leuk samen op te treden met Driek van Wissen, maar helaas, Armand en Marrit, ik weet niet of wij jullie huwelijk zullen meemaken, en nogmaals helaas - Ruigoordenaars, jullie poëziefestival, Vurige Tongen, half mei zal ik evenmin meemaken, zoals het er nu (thans) uitziet.
Even overal tussenuit, van de fisheye view naar de bird's view. Ik zal jullie missen, trouwe bekende en onbekende zoekers; de nieuwkomers zullen zich moeten vermeien met een surfparty door datgene wat ik sinds juni 2004 vergaard heb, aan diversen - sommige links nog embryonaal gebleven, andere bloeiend.
Er liggen nog duizenden quotes en honderden gedichten te wachten (van over de hele wereld), nog afgezien van de boekenkast, die ik hier wil doen omvallen, maar de teksten, tekeningen en foto's die hier zijn opgenomen, zijn in feite allemaal door mij beproefd, gewaarmerkt, hier aangebracht om verwerkt en gebruikt te worden. En all for the fun of it. En ik vind Edith aan mijn zijde, voor de technicalia en als eerste kritische lezer van Kersvers.
Maar ik kan meevoelen met de niet bij name genoemde hoogleraar, die verklaart: 'Ottens behoefte om kennis over te dragen heeft soms het karakter van een roeping.'
De Jeroen Otten in kwestie is de 44-jarige klinische psycholoog, die een tweedelig boek in éen band heeft gepubliceerd, Kruimels, 196 pagina's, rug aan rug met De oerknal, de hersenen & Henk Feldmeijer, 130 pagina's). Uitgeverij Quixot, www.quixot.nl.
Ik kom ongetwijfeld op het boek terug. Van De Oerknal... wil ik de laatste paragrafen aanhalen, mooi begin van een vrijdag.
'De onvoorstelbare dimensies van atomen, planeten en lichtjaren kunnen je zelfs dankbaar stemmen voor het wonderbaarlijk gelukkige toeval dat uit het oneindig aantal DNA-combinaties juist jij bent ontstaan en niet iemand anders. Ineens kun je je ook realiseren dat je niet al te lang stil moet blijven staan bij een verloren gegane liefde en dat je de weinige tijd die je hebt zo goed mogelijk moet benutten.
Uiteindelijk kan de gedachte dat je een oneindig klein deeltje bent in een eeuwigdurende energiestroom evenveel troost geven als de gedachte dat je ziel na je dood voor altijd bewaard zal blijven in de hemel.
Met de juiste levenshouding maakt het eigenlijk niet zoveel uit of God bestaat of niet.
Van alle paradoxen van het leven is dat misschien wel de grootste.'

Zo is dat, Simon. Ik denk aan een dergelijke uitspraak van Alan Watts, ergens hier op de webstek. Misschien te vinden bij google, aan het eind van het Kersvers-archief? Ik ga zelf even kijken.Gegroet, Simon Vinkenoog, Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1981).


Donderdag 21 april 2005

Foundation of City of Rome, 743 B.C.
Anselm of Canterbury (C.), d. 1109 A.D., b. 1033

'Arme democratie.' Marcel van Dam in zijn Volkskrant-rubriek vanochtend: 'Sorry, geen interesse.'
Hij haalt de cijfers aan, die de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, tevens voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, vorige week tijdens de jaarvergadering naar buiten bracht.
Twintig jaar geleden viel bij 85 procent van de huishoudens nog een krant op de mat, nu is dat bij nog maar 64 procent het geval. In 1975 las van de 12-tot 20-jarigen nog 60 procent een krant, nu nog maar een kleline 20 procent. In 1975 las een 30-jarige ruim twee uur per week in de krant, nu nog amper een half uur. Jongeren van 12 tot 19 jaar besteden per dag gemiddeld nog een minuut per dag aan de krant.
Dramatische cijfers - wie zo weinig aandacht aan het nieuws wijdt, zal nooit enigermate besef opbrengen voor wat zich in de wereld afspeelt. Van Dam is het met Broertjes oneens, die denkt dat de nieuwshonger ongewijzigd is en alleen maar op een andere wijze hoeft te worden gestild en gedistribueerd door een integratie van krant, radio, t.v. en internet.
Volgens Van Dam is het probleem veel fundamenteler. 'Iedere nieuwe generatie blijkt steeds minder geïnteresseerd in informatie die een reikwijdte heeft die verder gaat dan de directe emotionele belevingswereld van het individu. Het verschijnsel hangt ten nauwste samen met de ontbinding van de samenleving. Alle organisaties die geörienteerd zijn op de samenleving als geheel of die zijn gebaseerd op een collectieve ideologie delen in de malaise. Van kerken tot politieke partijen en vakbonden, van omroepen tot kranten.'
Hij wijst ook op het boek van Harvard-hoogleraar Robert D.Putman, Bowling Alone, die onthutsende bevindingen over de teloorgang van de civic society vermeldt, over de 'ontlezing' die dateert van ver voor de introductie van internet. Waar in 1948 de gemiddelde Amerikaan negen jaar onderrwijs genoot en l.3 krant per huishouden las, ontvangt hij 50 procent meer onderwijs en is het lezen van een krant met 57 procent gedaald.
Televisie en internet fungeren niet als subsituut, maar als aanvulling van hun nieuwshonger. Het verlies daarvan gaat samen met een verlies aan betrokkenheid bij de samenleving, die ook de dalende trend van deelname aan de verkiezingen verklaart. Die betrokkenheid neemt per generatie af en komt op latere leeftijd ook niet meer terug - volgens het Amerikaaanse onderzoek.
'Ook bij ons neemt de belangstelling voor serieuze informatie per cohort steeds verder af. De samenleving, zoals we die kennen, valt steeds verder uit elkaar en het enige dat mensen buiten de micro-samenleving waarin ze leven nog delen zijn emoties als haat, liefde, jaloezie, verdriet, angst. Dat zijn de ingrediënten voor succesprogramma's op de televisie. Dat zijn ook de onderwerpen waarvan de politiek zich steeds meer meester maakt. Arme democratie.'
Van Dam af via de coulissen; de redactie van de Volkskrant laat zien wat mogelijk is. Op de binnenlandpagina staat een artikel 'Amersfoortse evangelisten bang voor zandkunstwerk'.
Lama Gyaltsen Lobsang, Tibetaans monnik is met vier medemonniken in Nederland op bezoek, uitgenodigd door de boeddhistische Nangten Menlang-stichting uit Ter Apel. In de Onze Lieve Vrouwe-toren in Amersfoort, een geseculariseerde kerktoren in eigendom van de gemeente, hebben zij een zandmandala gemaakt. Iedereen die naar dit kleurige kunstwerk kijkt, wordt volgens de makers door geestelijke krachten overspoeld en bevrijd van 'angst, armoede en negatieve emotie.' Paul Westerlaken, voorganger van de Amersfoortse Rafaël Kerk, een evangelische geloofsgemeenschap, waarschuwt: 'Door naar het werk te kijken of je zelfs maar in de nabijheid ervan te bevinden, kunnen ernstige lichamelijke of geestelijke klachten optreden.'
Richard Plomp, bestuurslid van het Evangelisch Contact Amersfoort, noemt de zandschildering zelfs een 'paleis voor demonen.' Het video-verslag daarvan: 'Een gevaarlijk kunstwerk' is op de website www.volkskrant.nl/utrecht te bekijken en beluisteren. Tibetaans gezang en een helaas te korte blik op de mandala, die wel in de Volkskrant staat afgebeeld. Spekje voor mijn nieuwshongerig bekje: mooie manier om deze zonnige dag mee te beginnen. Op naar de tuin, natuur en een boek lezen. Simon Vinkenoog, internetwriter.


 

Woensdag 20 april 2005

Sun enters Taurus
Jan Cremer wordt vijfenzestig.


Hem voeg ik maar even toe aan de Universal Festival Calendar; al werd ik niet op zijn verjaardagsfeest en de presentatie van zijn Groot Brieven Boek, gesammelt door Hans Sleutelaar, uitgenodigd, gisteren, op de Dam, in de Industrële Club - ja, Jan heeft het ver geschopt. Hij glundert, terecht! Hij Blij. HIJ OK, wij ook OK. Weetjewel?
(Mijn lees notitites over de Jan Cremer Documentaire van Hans Dütting zijn aan te treffen onder de Ich-Hic-Chi-link op deze webstek, die onderdak biedt aan Fenomenen; dezer dagen zal daaraan toegevoegd worden wat Kahlil Gibran over de discipel Judas te zeggen had (in Jesus, The Son of Man - his words and his deeds as told and recorded by those who knew him, first published 1928, Heinemann, London): A man outside of Jerusalem: Een man buiten Jerusalem.

Le pape est mort.
Vive le pape!

Het is me een tijd lang niet gegeven te lezen, dat iemand het 'volkomen eens' is met een tirade, die ik had gehouden over een van de vertalers uit het collectief, dat de Leaves of Grass, de beroemd/beruchte dichtbundel van Walt Whitman, die honderd jaar geleden voor het eerst in Amerika verscheen, heeft vertaald na - lang geleden - eerdere pogingen van Maurice Wagenvoort en Ric Blok, respectievelijk in de jaren tien en zeventig van de vorige eeuw...
De 22 vertalers, die ieder een fragment van 3 à 5 pagina's vertaalden in de afgelopen maanden, kregen deze week de drukproeven van het totaalgebeuren (links de Amerikaanse tekst, rechts de vertaling - waarbij per pagina vermeld wordt wie daarvan de vertaler is) in huis, ter ultieme correctie. Ik stiet, stuitte, stoot op de vertaling van een der dichters, die mij aan het schrikken maakte. Meer nog, boos en verdrietig. Daar waren gedichten verkracht; daar moest de vertaler zo hoognodig zijn eigen poëtische hoogstandjes uithalen: Kijk Mama Zonder Whitman
Ik denk trouwens dat het beter is alle kritiek, die ik nog meer op het boek mag & ongetwijfeld zál hebben, op te sparen tot na de verschijning van de Grasbladen, binnenkort bij Uitgeverij Querido.
Ondertussen doet de directeur van Poetry International in Rotterdam zijn best alle vertalers-dichters te charteren om hun bijdrage voor te lezen tijdens het komende Poëziefestival, de 22e juni: het zou dan duren van kwart over vier 'smiddags tot omstreeks middernacht.... On va voir!

Wij betreden een ander territorium, waarop ons welwillend oog rust.
In zijn wekelijkse Buitenlandse Zakenrubriek in Het Parool schreef Stevo Akkerman in zijn rubriek: De paus is dood, maar God leeft, op 9 april j.l.:
"Sommigen mogen menen (of liever: geloven) dat de evolutie van de mens leidt naar een onvermijdelijk afsterven van religiositeit, en dat de Nederlanders daarbij een dappere voorhoede vormen, de ontwikkelingen in de rest van de wereld wijzen op het tegenovergestelde: de mens is ongeneeslijk religieus.
"Op alle continenten is het opperwezen, in welke gedaante dan ook, prominent aanwezig. Mocht Hij in Europa op de terugtocht zijn (een conclusie die na deze week overigens minder voor de hand lijkt te liggen dan daarvoor), in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië ligt dat heel anders. En het is te gemakkelijk dat af te doen als bewijs van achterlijkheid.
"In de Verenigde Staten, boegbeeld van de moderniteit, rukt het evangelische christendom op; in Maleisië, een van de Aziatische tijgers, is de islam de pijler van de natie; in India, opstomende concurrent van het Westen, is het hindoeïsme springlevend, net als de islam overigens; in China, wereldmacht in opkomst, groeit het christendom bijna net zo snel als de economie.
"Eigenlijk komt het erop neer dat er overal enorm geloofd wordt - iets wat ook Bob Geldof opviel toen hij op verzoek van de Britse regering meewerkte aan een rapport van Tony Blairs Commission for Africa. Hij omschrijft het moment waarop hij zich realiseerde hoe allesbepalend het geloof is voor de Afrikanen in bijna religieuze termen: 'Alsof een licht aanging in mijn hoofd.'
"Het heeft geen zin, aldus Geldof, na te denken over 'ontwikkelings-strategieën' zonder de religie daar bij te betrekken. Niet alleen omdat voor de Afrikanen het spirituele even reëel is als het materiële, maar ook simpelweg omdat de kerk en de moskee wél functioneren, terwijl de staat en de politiek dat vaak niet doen, of hooguit op corrupte wijze."
Zeer verstandige taal dus, ter overweging. In dezelfde rubriek wijst Akkerman ook op het boek van de Amerikaanse terrorisme-expert Jessica Stern, Terror in the name of God. Daarin stelt zij,
'dat niet het geloof zelf tot geweld leidt, maar de manier waarop het wordt toegepast. Geloof maakt goede mensen beter en slechte mensen slechter.'
Zo is dat, ook vandaag weer de spelregel: 'Alles wat ons te doen staat is ons weten te verbeteren.'
En blijven geloven in wat je doet. Je vous salue, vieil Océan! Simon Vinkenoog


 

Dinsdag 19 april 2005

Chuang Tsze, Taoist philosopher and mystic, c. 4th cent. B.C.

Kom op, laat mij een keertje aan boord gaan van het eeuwige schip van Tao: Trust Tao!

"Daarom zegt men dat het leven van de wijze de hemelse weg volgt, en dat hij als hij sterft uiteenvalt en opgaat in alle dingen. In de stilte is hij één met de deugd van yin; in beweging stroomt hij met yang. Hij brengt geen voorspoed en hij veroorzaakt geen tegenspoed. Hij reageert alleen als uiterlijke omstandigheden daarom vragen. Hij handelt alleen als hij gedwongen wordt. Hij staat alleen op als er geen andere mogelijkheid is. Het waarom en waartoe werpt hij van zich, want hij volgt de hemelse weg. Daarom overkomen hem geen rampen en is hij niet belast met stoffelijke dingen. Hij wordt niet belasterd door mensen en niet gestraft door geesten. Hij drijft mee met het leven en rust met de dood. Hij maakt zich geen zorgen en beraamt geen plannen. Hij is als een licht dat niet verblindt. Hij is volledig betrouwbaar en doet geen beloften. Zijn slaap is droomloos en zijn wakende uren zijn vrij van kommer. Zijn geest is zuiver en zijn ziel is niet vermoeid. In de leegte, in het niets, in de eenvoud, is hij in harmonie met de hemelse weg."

Uit de Chuang-tzu, caput 15: Het beteugelen van de wil. Teachings of the TAO, geselecteerd en vertaald door Eva Wong. In het Nederlands van Vivian Franken: Lessen van de TAO. Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, 1999.

"

De tao is leeg.
Maar als ge hem gebruikt, kan hij niet uitgeput raken.
Diep en bodemloos zou hij de voorouder van alle dingen kunnen zijn.
Hij maakt stomp wat scherp is, ontrafelt dat wat verstrikt is,
verzacht dat wat verblindt en vermengt zich met het stof.
Diep en verborgen lijkt hij eeuwig voort te bestaan.
Ik weet niet wiens zoon hij is;
waarschijnlijk was hij er al voordat de heersers van de hemel er waren."

Rustige middag, jaren langlopend gesprek (opgenomen) met Derrick Bergman, die het allemaal fijn gaan uitpluizen. Over de mensen met wie hij te spreken wil komen - enkele maanden geleden bezocht hij in Londen mijn tweede vrouw Juc Cohen, en had met haar ('jong van geest!' een prettig gesprek over de Simon Vinkenoog met wie zij de jaren 1948, 1949, 1950 en de eerste vijf maanden van 1951 deelde: een vuurvlinder was binnengefladderd.
Steve Groff komt naar NL, en Jan Nederveen Pieterse deelt mij dat vanuit de States mee; wie allemaal niet aan het woord hoeven komen. Tijd met Edith weer te over; zij bracht haar lieve Mama naar Den Haag terug; wij zijn weer samen. De wereld genoeg. Morgen een dagje Antwerpen.
Simon Vinkenoog groet.

Uit dezelfde uitgave: de Tao-te-ching.


 

Maandag 18 april 2005

Brom-Ton, Tibetan Buddhist, disciple of Atisha, s.d. 11th cent. A.D.

Welkom, zestiende week! Zo, gisteren even afwezig geweest van het scherm. Te veel andere dingen: 's morgens de lezing over PIJN bij de Vrije Gemeente, daarna een paar uur op de tuin, waar Edith en haar Ma genoeg voorhanden vinden, terwijl ik uiteraard nooit iets anders doe dan lezen en denken, en soms de handen uit de mouwen als mij daarom gevraagd wordt.
's Middags om vier uur mocht ik in Galerie de Boog aan de Kloosterstraat 10 in IJsselstein het eerste exemplaar in ontvangst nemen van Baldin's wondermooie boek De magie van het moment: een groot formaat album van 166 pagina's met een inzicht verschaffende inleiding van kunstcriticus Wim van der Beek, 1000 exx. in Italië gedrukt in april 2005, ISBN 90 80 6519-2-3.
Baldin, in 1954 in Sulaymania in het Koerdistan van Irak geboren, verliet op zijn zestiende het ouderlijk huis om een loopbaan als beeldend kunstenaar aan te vangen, die hem via studie en werk naar Bagdad, Rome, Florence, Bologna en uiteindelijk in 1990 (met nederlandse partner Miriam) naar Utrecht bracht. Hun zoon Loran werd in 1997 geboren.
Op zijn 20e bezocht Baldin in Rome voor het eerst een museum voor moderne kunst; in 2004 wordt hem door de koerdische overheid gevraagd met Karani Jamil een Museum voor moderne kunst te realiseren in de stad Arbil, in samenwerking met de Italiaanse architect Maurizio Paolo Verrucchi.
In IJsselstein is nog tot en met 5 juni een mooie tentoonstelling te bezichtigen van Baldin's schilderijen, acryltekeningen en de driedimensionale beelden (van steen, lood, ijzer, hout, spijkers en touw) waarmee hij sinds 1997 met verve, nauwgezet en verrassend experimenteert. Open vr, za, zo, 14-17u en op afspraak; 030-6882342, www.galeriedeboog.nl. Veel van Baldin's schilderijen stralen inderdaad 'het magische moment' uit, waarbij door de diverse naast en op elkaar gelegde diepe en heldere, soms bijna transparante kleuren heen het licht baan breekt.
Schrijft Van der Beek: "De magie van schilderkunst is dat ze verbeelding werkelijkheid kan maken, althans op doek. Zo kan ook de denkbeeldige stad langzaam maar zeker gestalte krijgen en zich vormen vanuit een complex geheel van herinneringen. Hoewel die stad anoniem en fictief blijft, is ze samengesteld uit indrukken die de kunstenaar tijdens zijn reizen opdeed. Aan de hand daarvan stelde hij zijn eigen alternatieve stad samen met onvervreemdbare elementen uit oude culturen. Opmerkelijk is dat er in die stad geen mensen voorkomen. Feitelijk gaat het ook niet om een straatbeeld met aanwijsbare referenties of herkenningspunten maar om een abstractie van een stad, een stadssilhouet waarin verwijzingen naar Mesopotamië, de cultuur van de Maya's, de Griekse en Romeinse oudheid en oriëntaalse invloeden versmolten zijn tot een organisch en onverbrekelijk geheel."
Terug op de Amsterdamse thuisbasis vernemen wij van de strapatsen van de Feyenoord- en Ajax-"supporters" of althans de vandalistische aanhangers daarvan. Mijn idee van uitgaan, of een uitje is het niet: een gezellig robbertje met de tegenstander, de politie of de M.E. te gaan vechten; ik heb (gebrek aan inlevingsvermogen?) er een gezonde en terechte afkeer van.
Het altijd escalerende, altijd zinloze geweld en de blijkbaar aanwezige neigingen tot destructie en vernieling in de geest van de mens zie ik als een atavisme, dat er tijdens de eerste jaren van opvoeding, onderwijs en scholing uitgebrand zou moeten worden. Waar hebben wij anders ons legertje sociologen, welzijnswerkers, psychologen, beleidsmedewerkers, pedagoochelaars en experts voor? Wie stelt er gezonde kicks tegenover? Was het niet de sport, die het idee sportief, ridderlijk, vol respect, oorspronkelijk naar buiten bracht? Sinds een zogeheten Generaal voetbal tot Oorlog bestempelde, schijnt het mis te gaan. Maar blijkbaar is het overal zo, tot in de Aziatische Olympische Spelen toe, dat sportbeoefening tussen spelers uit verschillende steden, of landen, tot chauvinistische, nationalistische of locale uitspattingen leidt, in plaats van de oorspronkelijk beoogde ontspanning. Homo Ludens gaat door een moeilijke fase, laten we oprecht hopen dat het om groeistuipen gaat; ik mag mijn bezoekers herinneren aan de uitspraken van Constant, over de opstand van homo ludens, die ik hier kortgeleden weer eens aanhaalde.
Als cultuurdragers (nuja, waarom niet) weten wij toch dat wij als mensen anno nu niet meer in een kleuterklasje zitten, maar al onze energie nodig hebben om de grote wereldproblemen te lijf te kunnen gaan.
Dit (de devaluatie van sportterreinen tot slagvelden) is er een van; ook het tweede grote probleem bereikte ons later gisterenavond via de televisie. In een anderhalf uur durend VPRO-programma, een extra-editie van Tegenlicht, werd een 'virtueel' juryproces gehouden ('gespeeld'). Uitgangspunt was de volgende dagvaarding: 'Hierbij dagvaardt de Stichting Drugsbeleid de Staat der Nederlanden om te verschijnen voor de Grote Jury...Teneinde te horen eisen: 'Dat de Staat het verbod om drugs te produceren, te verkopen en te gebruiken intrekt, en dit verbod vervangt door een stelsel van reguliering voor voornoemde handelingen, zodanig dat deze aan de criminaliteit worden onttrokken en dat aan consumenten de gebruikelijke productbescherming wordt geboden.' (De VPRO-gids nr.16 van deze week, met op de omslag Groot drugsproces tegen de Staat der Nederlanden wijdt vijf pagina's aan het programma, en het probleem. Daarin ook de namen van de advocatenteams, de president van de virtuele rechtbank en de juryleden.)
Alle ooit eerder gehoorde argumenten kwamen uitgebreid en met filmfragmenten ter sprake; interessant was het beluisteren van het door videocamera's geregistreerde 'geheim juryberaad', waarbij prof.dr. R.H. van den Hoofdakker, em. hoogleraar psychiatrie (ook bekend als de dichter Rutger Kopland) zich het duidelijkst uitsprak: Het overheidsbeleid faalt, de wetgeving is een heilloze weg, wat overigens ook de mening van een hoofdofficier en diverse rechters en hoogleraren. Het juryberaad stokte: 6 tegen 6, voornamelijk gezien de formulering van de dagvaarding. Waar van reguliering sprake was, dacht men in de jury aan een soort pasjes-systeem; niet kwam ter sprake het gebruik-op-recept, waardoor zevenhonderdduizend depressievelingen van hun ziekte worden afgeholpen. Uiteraard bleek men bijna unaniem van mening, dat het om een probleem van volksgezondheid gaat, en niet om een strafrechterlijke affaire. Uiteindelijk is met het programma een deur open gezet naar een nieuwe regelgeving. Televisierecesent Wim de Jong van de Volkskrant noemt de gekozen vorm als een kleine openbaring. 'Tijd, zorgvuldigheid, deskundigheid - alles was aanwezig. Maar ja, hebben er ook mensen gekeken?
Het programma wordt a.s. zaterdag herhaald: het is een bizondere opening van een door de Stichting Drugsbeleid te voeren campagne om een en ander te bewerkstelligen. Veel succes daarmee, dames en heren verlichte geesten!
Simon Vinkenoog.


Zaterdag 16 april 2005

Patañjali, founder of Yoga system, s.d. 200 - 300 A.D.

Het wereldnieuws doet pijn! Dat is heel andere koek, mede-woestijnbewoners, dan ik mijn toehoorders morgen bij de Vrije Gemeente had willen voorschotelen. Met pijn, waaraan gewend, in bed de Volkskrant gelezen, met de grote papierschaar in de hand, want zo lees ik nu eenmaal.
Ik zou kunnen binnenwapperen, voetje voor voetje, en mijn gesprekstof over pijn (mijn beschouwing, mijn zondagmorgenlezing) aan de hand van de diverse knipsels kunnen verduidelijken, of bepalen. In Bres 231 lees ik: 'Wie pijn lijdt denkt niet: ik heb die pijn. Nee, hij is de pijn geworden.'
Bed opgemaakt (terwijl Edith en heur Mama naar Buitenzorg zijn, waar Edith haar wekelijkse uurtje doorbrengt in 'de winkel'), de Macromedia Dreamweaver MX op mijn computerscherm opgezocht, de datum ingetikt en de Wijze Geest van de dag overgenomen van de Universal Festival Calendar, ooit samengesteld door de Shrine of Wisdom in Albion.
Ik verwelkomde uiteraard de schepper van mogelijke levenswegen (Hatha Yoga, Dhyani Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, die van het lichaam, de aanbidding, die van de kennis en die van het handelen) en heb, tot zover gekomen, uit het raam naar de boom voor de deur gekeken, de structuur van takken en uitbottende zeer lichtgroene bladeren bewonderd, ogen naar binnen en buiten gericht: vingers doen hun plicht (en getrouwe helpers Backspace & Delete) zijn altijd nabij. Raja Yoga; o er zijn zovele manieren om te doen wat je te doen staat.
Voor een Wandeling in Gedichten in Poëtisch Amsterdam ben ik uitgenodigd, door een Gronings uitgever. Of ik 'de plek' wil aanwijzen, dan kan de fotograaf er een foto van maken, en Iris (Trouw) Pronk schrijft de verbindende teksten:' wij weten nu alleen nog niet hoe die wandeling eruit zal zien.' Komaan, laten wij aan het Lieverdje op het Spui aandacht wijden, vrienden: in het centrum van de cycloon.
We need more householder saints
, las ik eens in een yoga-boekje. Ooit voelde ik mezelf kampioen boodschappendoen, maar dat is al lang geleden, en ik moet bekennen dat ik mediteer bij de afwas. Waarop mediteer ik? Op zowat alles, denk ik, er blijft niets uitzonderlijks over als alles even uitzonderlijk is. Het wonder van de ademhaling, niet genoeg te bezingen, al heb je een loopneus - je kunt ook mediteren op de vraag Wie Ben Ik? zoals onderricht door Ramana Maharshi...En voortdurend gesteld door Gurdjieff: Remember who you are!
Dan bewandel je de koninklijke weg, heb ik begrepen, je handelt, je aanbidt, je denkt na, je geeft je gewonnen, je laat het komen zo het is, je staat open - en aan de les komt pas een eind bij de laatste adem, die wellicht de eerste adem in een volgende dimensie is.
Who knows?
Joost? Wie is toch die Joost, vroeg mij ooit de Duitse vertaler van Jan Cremer. Hij had gelezen:'Joost mag het weten.' Ik vertelde hem van Sint Juttemis, waarvan Joost ook alles wist. Wittgenstein, de man van de gedachtenmöbiusringen, formuleerde het zo kort en duidelijk, dat ik hier naar hartelustt kan blijven timmeren aan de www-weg: 'Van dat, waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen.'
Gott überschweigt alles - las ik bij de Oostenrijkse dichter Fritz Usinger.
En het gedicht Patmos van Friedrich Hölderlin vangt als volgt aan:
"Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Im Finstern wohnen
Die Adler und furchtlos gehn
die Söhne der Alpen über den Abgrund weg
Auf leichtgebaueten Brücken."
(In de vertaling van dit uit vijf triaden van elk 15 verzen tellende gedicht, een pindarische hymne, (Friedrich Hölderlin, Gedichten, vertaald, ingeleid en toegelicht door Ad den Besten, uitg. De Prom, 1993) zien deze regels er als volgt uit: 'Nabij is / en moeilijk te vatten de god. / Waar echter gevaar is, groeit / het reddende ook. / In duister wonen / de aad'laars en vreesloos gaan / de zonen der alpen over de afgrond heen / langs luchtiggebouwde bruggen.'
En, de vertaler vervolgt het eerste gedicht: 'Daarom, nu de toppen des tijds / hoog opgericht staan en de liefsten / nabij wonen, dorst lijdend op / de verst gescheiden bergen, / zo geef onschuldig water, / o geef ons vleugels om trouw van zin / over te vliegen en weder te keren.'
Toen de dichter Lucebert (1924-1994) in 1953 zijn bundel Van de afgrond en de luchtmens de eerste vier regels van dit gedicht van Hölderlin als motto meegaf, schreef Jan Engelman daarover in (toen) dagblad De Tijd:
'Dat is een stoutmoedige, indien niet overmoedige aanhef voor een jong dichter. Kennelijk heeft hij druk in Hölderlin gelezen, er zijn hele stukken in 'Van de afgrond en de luchtmens' waar men de lange rhythmische adem van het Duitse genie ontwaart. Hij had slechter kunnen kiezen, de vraag is alleen maar of hij zichzelf niet verplettert onder de geestelijke last, die hij op zich neemt, hij die onder zo zeer verschillende condities leeft en werkt. Zeker is bijvoorbeeld dat zijn geliefden voorlopig niet als Diotima's verschijnen.' Zelf noemde Lucebert in 1968 , daarnaar gevraagd,Van de afgrond en de luchtmens de meest afgeronde, de meest complete en de meest gave dichtbundel. Gegevens ontleend aan lichtschikkend en zingend, over de jonge Lucebert, van Peter Hofman, De Bezige Bij, 2004.
Heb ik nu het wereldnieuws, de pijn uitgebannen? Tant pis pour le clown. Iets anders: ik heb honger. Ik ga wat eten. Prettig weekend: Simon Vinkenoog.


Vrijdag 15 april 2005

Al Farabi, Arabian Neoplatonist, c. 870-950 A.D.

Sluimerende pijn, soms opbrandend. Drukproeven van Em.Querido's Uitgeverij binnengekomen van Walt Whitman's Grasbladen, Leaves of Grass, door een twintigtal dichters vertaald, een suggestie die ik al in 1977 in Bres opperde, toen Ric Blok van de Futile Press in Rotterdam zijn vertaling Behoor je werkelijk tot de levende mensen van Whitman publiceerde.
Redacteuren Jacob Groot en Kees 't Hart hebben Ilja Leonard Pfeijffer wel de zeer vrije hand gelaten. Waar Whitman zijn uiterste best doet door iedereen te worden verstaan, zijn Pfeijffer's neologismen niet om te harden. Waar de Amerikaanse dichter honderd jaar geleden dichtte 'He was a goodfellow' wordt dat bij Pfeijffer 'hij was een peer van een okeë vent' (braakneigingen).
De vier welluidende regels
"Pleasantly and well-suited I walk,
Whither I walk I cannot define, but I know it is good.
The whole universe indicates that it is good,
The past and the present indicate that it is good."
worden door Pfeijffer vergriezeld tot:
'zo loop ik vriendelijk en goed gekleed en waarheen ik loop
kan ik niet syllogismiseren maar ik weet dat ik goed loop
want wolken kosmos en wereld zeggen dat ik goed loop
wat was en wat is zegt dat ik goed loop'

Syllogismiseren - het docht wat. Goed dat de uitgave tweetalig is; kunnen lezers op die pagina's de schoonheid van het Amerikaans bewonderen. De uitgave verschijnt overigens honderd jaar na de publicatie in eigen beheer van de dichter-drukker.
En had niet éen van de door WW rondgezonden exemplaren 'the most widely respected American of letters and the man best qualified to understand what the new poet was saying', te weten Ralph Waldo Emerson bereikt, die een juichende brief schreef - door Whitman in de New York Tribune geplaatst - dan zou het gedicht wellicht in vergetelheid zijn verzonken.
Het verhaal wordt verteld in Leaves of Grass - the First Edition 1855, edited, with an introduction by Malcolm Cowley, Barnes & Noble, New York 1997.
Ooit legde ik de hand op een paar kleine boekjes, Walt Whitman and The World Crisis, door J.W.Wallace, Manchester 1920; Walt Whitman in Italy door R.McCain, repr.Italica 1943; Walt Whitman - Man - Poet -Philosopher, Three Lectures, The Library of Congress, Washington 1955. Uit Nederland Federico Garcia's Ode aan Walt Whitman, De Woelrat, 1987 - plus de eerder vermelde Futile Press-uitgave.
Welkom Walt Whitman: I Sing the Body Electric.
Simon Vinkenoog.


 

Donderdag 14 april 2005

Justin Martyr, Christian Platonist, d. c. 164 A.D., b. c. 103

Het belangrijkste, wat mij - en mijn leefwereld - betreft, waarvan ik dagelijkse kersverse fragmenten naar buiten breng, is de toevoeging op mijn webstek www.simonvinkenoog.nl van het artikel van Derrick Bergman op de Opinie-pagina van NRC Handelsblad, van afgelopen dinsdag 12 april.
Over vijf kolom stond daar, bovenaan de pagina: Stop huisuitzettingen wiettelers, en daaronder kleiner, cursief: De hypocrisie van ons soft drugsbeleid moet eens worden doorgeprikt.
Trotse toevoeging, beste lezers in den lande, aan universiteiten en hogescholen: zelden zo'n doortimmerd betoog gelezen. Open de link en wordt de kennis gewaar: Go with the Blow & there you go!
Dank zij de open mind van NRC Handelsblad, dat in hetzelfde nummer, enige pagina's eerder, over zes kolommen aandacht had gewijd aan een grensoverschrijdend fenomeen: Op naar de coffeeshop, maar wie is de Bob?
Een entreetje verduidelijkt: 'De Gelderse politie probeert drugsgebruik in het verkeer terug te dringen. 'Ze gebruiken zoveel cannabis als ze willen, als ze maar geen autorijden.''
Martin Steenbeek, onze correspondent ter plekke, Wyler, staat daar en geeft verslag: 'Vlak voor aanvang van een gezamenlijke verkeerscontrole op de grensovergang Wyler verdringen Nederlandse politieagenten zich rond een Duitse politiebus. In het busje wordt gedemonstreerd hoe een drugstest werkt. Een stift met aan het einde een sponsje wordt anderhalve minuut langs de binnenkant van de wangen van een proefpersoon gewreven. Daarna wordt het sponsje in een cassette met chemicaliën gestoken, waarna aan de hand van oplichtende plussen en minnen kan worden gezien of de bestuurder onder invloed is.'
95% betrouwbaar, sagt man. 'Om absolute (juridische) zekerheid te verkrijgen moeten bestuurders die positief testen nog wel op het politiebureau een bloedproef ondergaan.'
Much ado about nothing, uiteraard. Uit een onderzoek onder jonge bestuurders in de grensregio Gelderland-Zuid bleek dat 4, 5% daarvan onder invloed achter het stuur zit, 17 % als je de alcohol erbij rekent.
Sprake is ook van de invoering van een Europese drugstest in 2007. Mag de Duitse
methode in Nederland op proef worden genomen? Er komt een campagne met positieve boodschap, niet met een opgeheven wijsvinger, want dat werkt niet bij deze doelgroep. Einde reportage grensgebied.
Crossing Borders, Crossing the Abyss.
Poëziewebsites, door mij zelden of nooit bezocht, doen mij kond van vernieuwingen en uitbreidingen. Zo is www.boeken.vpro.nl met nieuwe medewerkers begonnen, terwijl op http://poezierapport.blogspot.com (kan het niet wat makkelijker?) recent verschenen dichtbundels uitgebreid besproken worden.
Er worden zelfs rapportcijfers gegeven; zo krijgt Underperformer van Erik Jan Harmens een 1 : 10 - om mijns inziens a-poëticale redenen - van meester Chrétien Breukers.
Jan Cremer krijgt voor zijn Verloren gedichten een 5 - nog veel, waar er ook staat: 'Net als alle andere literaire helden uit die overschatte jaren zestig is Jan Cremer oud, moe en uitgeblust.' en zijn gedichten 'te licht, te makkelijk, te knullig' genoemd.
Kijk ik naar het rapportcijfer dat Ilja Leonard Pfeijffer voor zijn nieuwste bundel kreeg, een 9 +, dan denk ik dat er een wereld is waarin andere criteria dan de mijne blijkbaar gelden. Er kan commentaar worden gegeven op de recensies. Zo neemt Lucas Laherto Hirsch het op voor Harmens's Underperformer, dat hij een van de vier beste bundels van de laatste tijd noemt; Edith was er diep van onder de indruk en ik zoek me nog een weg.
De andere bundels zouden Lindner, Tafel, Baeke, Iedereen is er, en Bruinja, Batterij zijn.
Terwijl ik deze kleine interactieve schermutselingen lees ('s nacht om 3, 4 uur zijn de poëtasters er achter hun scherm nog mee bezig!) valt ook een e-mail te copiëren, met een persbericht over de nominaties voor de C.Buddingh' prijs 2005.
De jury, Maria Barnas, Sigrid Bousset en Wim Hofman, besloot de vier volgende titels uit te roepen tot de beste poëziedebuten tussen 1 april 2004 en 31 maart 2005:
Tegenberichten van Bernd G. Beverts (Prometheus),
Pritt.stift.lippe van Eva Cox (Windroos, Holland),
Alle enen opgeteld van Micha Hamel (Augustus) en
een grimwoud in mijn keel van Liesbeth Lagemaat (Wereldbibliotheek).
Tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam zal op woensdag 22 juni de winnaar bekend worden gemaakt in een speciaal programma rond de uitreiking van de prijs (1200 Euro). Het festivalpubliek krijgt dan de gelegenheid met de veelbelovende nieuwe dichters kennis te maken, die uit hun bundels zullen voorlezen en met Edward van de Vendel, ieder van hen, kort in gesprek gaan. Meer info www.poetry.nl - het 36e Poetry InternationaI-Festival vindt van 18 t/m 24 juni plaats.
Verder alles OK? Japan zoekt gas in Chinese wateren, een reeds woelige vijver; Economie wereldwijd uit balans, meldt het Internationaal Monetair Fonds in zijn gisteren verschenen World Economic Outlook. En: de Opiumoorlopg eist tol in Afghanistan. Dag Volkskrant.
www.foet.org (Jerry Rifkin: The Foundation in Economic Trends).
De Balie, het immer actieve debatcentrum aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam gaat zich afvragen (26/28 april): How globalized are you? Hoe groot is jouw wereld eigenlijk, hoe betrokken ben je bij mondiale kwesties en waarom zou je er eigenblijk betrokken bij moeten zijn? www.howglobalised.nl.
Medespelers ook gezocht voor 7 mei aanstaande: www.stopbush.nl in verband met een komend bezoek.
Drie bekende adressen (Rasa, Utrecht), 013 (Tilburg) en Doornroosje (Nijmegen) alsmede een voor ons nog onbekende Bühne, het nieuwe Bimhuis in het Muziekgebouw aan de Amsterdamse Piet Heinkade 3 (www.bimhuis.nl) verwelkomen op resp. 23, 24, 26 en 27 april TilNo BeAm, een samenwerkingsverband van de gebroeders Palinckx en vijf Servische musici: Tilburg-Novi Sad-Belgrado-Amsterdam, aangekondigd als 'een weldoordachte stap in een lange traditie van nieuwsgierigheid.'
Het ensemble, dat muziek aller tijden tot verrassing maakt, treedt ook op in de Toonzaal ('s-Hertogenbosch), Metropool (Hengelo) en Lloyd Hotel/Ll-Tribune (Amsterdam) op 28, 29 en 30 april. Meer op www.palinckx.nl.
Van 18 t/m 23 april vindt in Groningen de Week van de Poëzie plaats. Morgen vrijdag vanaf 16u neemt de Openbare bibliotheek aan de Oude Boteringestraat daarop alvast een voorproefje. Aan de vorige stadsdichter Bart FM Droog wordt een affiche aangeboden met een van zijn stadsgedichten, Groningen, vormgegeven door Willem Kolvoort. Voor de opvolger van Bart FM Droog, Ronald Ohlsen, heeft de Centrale Bibliotheek een vaste werkplek ingericht, 'in navolging op de actie van de bibliotheek van Alkmaar, die stadsdichter Joost Zwagerman een onderkomen bood.' 'Met het ophangen van het affiche Groningen door Bart FM Droog is de inrichting van zijn werkplek compleet en kan Ohlsen zijn werkplek in gebruik nemen.' 'We sluiten de middag af met een voordracht van Ruben van Gogh en een glas champagne!'
Tot slot van deze synergetische agenda: er worden nog deelnemers gevraagd voor de 24 uur durende Wageningse gedichtenmarathon,60 jaar bevrijding - 24 uur gedichten, die 4 mei a.s. op 0.00 van start gaat met een opening door Jules Deelder in de Openbare Bibliotheek van Wageningen, met als afsluiter op 5 mei 0.00 Driek van Wissen. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of op www.bblthk.nl.
Galerie Lambiek, Kerkstraat 132, 1017 GP Amsterdam kondigt de Grand Opening aan van de Supermarkt Ferraille op vrijdag 22 april om 18u. De expositie is te bezichtigen tot 31 mei 2005. Het Bingo Promo!!-affiche van de SuperMarchéFerraille is een prachtig specimen van de uitdaging: 'At the Supermarkt Ferraille we sure know how to mix consumerism and art. Enige slogans:You'd better start saving now because you're gonna spend like crazy! Euros from all over Europe accepted. Cute prices for cute customers... Wat? supermarcheferraille.com biedt in-uitzicht.
Wat eigen nieuws betreft: 17 april houd ik een zondagmorgenlezing in het gebouw van de Vrije Gemeente aan de Johannes Vermeerstraat 19, 1071 DK Amsterdam, 020 676 44 10, info@vrijegemeente.nl en www.vrijegemeente.nl. Onderwerp PIJN. Muzikale omlijsting (piano) Tooske Hinloopen. En ik buig weer even van u weg. Simon Vinkenoog.


 

Woensdag 13 april 2005

Madame Guyon (C.), b.1648 A.D., d. 9/6/1717

Wij vierden gedrieëen, gisteren, het 1-jarig bestaan vandaag van de webstek www.simonvinkenoog.nl: onze immer te hulp schietende Robbie (tv0.net) Vlasman, mijn geliefde en deelgenoot in dit avontuur en ik (I Am The Camera). Wat heeft zich sinds de eerste start, de eerste e-mail, de eerste dag niet voorgedaan in dit Clearing House of Information!
Aanvankelijk was het de bedoeling (zie mijn handgeschreven, gescande notities uit de oertijd, op de link Credo) dat ik mij zou beperken tot de gedichten, geschreven in de mij toegevallen functie van Dichter des Vaderlands, voor de overbruggende periode van Komrij's NJET tot de enthousiaste aanvaarding van Driek van Wissen: tijdens dit jaartje 'regentschap'- de term is van Jan Blokker - had ik daar 24 keer de gelegenheid toe. Zie en proef het menu, van het Europese Voetbalkampioenschap tot de Europese Grondwet: it's all there!
Geen typografische hoogstandjes beoogde ik; geen duizelingwekkende rondtollende psychedelische effecten; hooguit bewoordingen. Poëzie, binnen de verschillende links, de Quotable Quotes, de Bloemlezing - gedichten van anderen, rond mijn boekuitgave Goede raad is vuur, rond de Schotse bundel Shamanic Warriors Now Poets, met verwijzingen naar Ira Cohen en Ganesh Baba, mijn eigen engelstalige gedichten en Patti Smith over Gregory Corso.
The beat
goes on, zes eigenzinnige weken, spelen zich nog in Antwerpen af, waar ik vorig jaar voor Antwerpen Boekenstad onderzoek deed naar de letter Q van Quo Vadis, en Don Quichote, onze beschermheer dit jaar.
Onder Oog & Oor zijn enkele audio-visuele momenten in mijn bestaan verzameld; overigens gebruik ik deze webstek niet als onderdak voor mijn gedichten; die van de laatste tijd hoop ik te bundelen voor een komende boekuitgave.
Evenmin wil ik dienst doen als muurkrant of uithangbord voor alle dichterlijke manifestaties, waarvan ik de vooraankondigingen ontvang: als ik zelf deel uitmaak van een programma, of ergens een publieke verschijning heb, een optreden voor publiek, maak ik daarvan uiteraard wél gewag, op deze plek die ik Kersvers noem, mijn dagelijkse Homepage.
Hiermee ben ik juni 2004 van start gegaan; soms neem ik een duik terug, met behulp van het interne zoekprogramma, dat nog verfijnd(er) moet worden; we leerden gisteren tevens de functie van Crtl-f: een stapje dichter bij volmaakter gebruik. Dankzij de gedigitaliseerde camera is Edith in staat foto's hier over te brengen; ook over de verfijningen daarbinnen spraken zij, die drie daar op die stek...
Van de Credo's juich ik uiteraard het Optimist Credo toe; het zou aan ieders muur dienen te hangen. Van het Guesthouse had ik me iets anders voorgesteld: ik had onderdak willen geven aan plannen en ideeën, die betrekking zouden hebben op de gedachten en overdenkingen die ik hier overbreng, literatuurverwijzingen of suggesties.
Zelf heb ik als nieuwkomer heel wat op het weereldwijd net rondgeneusd, rond namen en begripp endie in mij opkwamen - en ik wist weer eens hoe onbeperkten oneindig dit open systeem is. Ik ben verheugd deel uit te maken van deze technologische micro-macro-visies op alles wat zich op en rond de aarde beweegt. Eens te meer ben ik verheugd met de lectuur die ik ooit ondernam in Oliver Reiser's Cosmic Humanism, wachtende op de vorming van het World Sensorium - en zie hoe het groeit onder je handen.
Het grote offensief van de spiritualiteit. De nood dwingt, die wetten breekt. De stoppen slaan door, de deuren worden uit hun hengsels geschroefd, heilige huisjes worden omver gestoten, en de beste voorbereiding op de informatie-explopsie is nog altijd de psychedelische ervaring. Leg je hand op de borst van Abundantia, en zie wat ze je te zeggen heeft.
Wie alleen deze Kersvers-bijdrage leest, elke dag, of zo nu en dan, ziet niet altijd wat op de andere links gebeurt. Af en toe even checken dus : op elke link staan nieuwe uitbreidingen; een menu duidt aan waaruit die bestaan.
Bij Hic Ich Chi Theo Niermeijer, Jan Cremer, en Niels Augustin, alsmede een interview met mij voor Carina Molier's 2012-project.Ook hier op komst: Lucebert, n.a.v. de boekuitgave over de jonge Lucebert van Peter Hofman, en wellicht Wally Tax..
Ik geef toe dat de links 'chaos' en 'alchemie' wat nieuwe energie zouden kunnen gebruiken, alles op zijn tijd, zei de complexiteit. De aanzet is er.
Aan Go with the blow beleef ik het meest plezier, naast mijn maandelijkse column in Essensie (www.essensie.nl) raak ik hier zo nu en dan wat stichtelijks of opwekkends kwijt over de War on Drugs, die allergrootste historische vergissing van de afgelopen eeuw, een oorlog die niemand kan winnen of verliezen, en waaraan alleen het gezond verstand een einde kan maken.Meest recente uitbreiding op deze link zijn enkele pagina's uit Peter ten Hoopen's King Acid. Handje op het boekomslag en je belandt op zijn website.
Simon surft gaat Simons Search for the World Sensorium heten, en wordt ververst. Bij Autonomedia doen we voorlopig aan Paradise Gardening; een interview uit Ravage geeft inzicht in de uitgeverij van die naam, onder meer van de geschriften van Hakim Bey.
De toetssteen is nog immer de waarheid. Het streven de vrijheid. Het geluk te delen als opgave. Sinds 27 mei 2004 telt NedStat. Pageviews 31.472, drukste dag 27 januari 2005, pageviews 243. Van de bezoekers België 8,l %, de USA 1,3 %, nog altijd 400 bezoeken.
Emailberichten 1776 in, 1233 uit, plus een aantal verwijderde.Van de 74,4 gigabytes geheugen zijn er nog 64,3 over - genoeg voor de rest van mijn leven?
We doen niet aan spam, leveren geen wachtwoorden, gaan op geen enkele aanbieding in, leven ook hier ecocomisch ecologisch ergonomisch en sprankelen de dag weer binnen.
Edith gaat in Alkmaar de vijfde verjaardag van haar nichtje Julia vieren, die een Sneeuwwitje-feest geeft. Zij trekt haar feestjurk aan. En ik, ik kom in mijn 1-tje de dag wel door: ik woon in Eldorado en geniet van elk moment.
Voilà, het einde van mijn ommegang waartoe ook jij bent uitgenodigd. Volg je hart.
Deze webstek is opgezet voor mensen die de goddelijkheid in zichzelf ervaren en bewust bijdragen aan de verheffing, verlichting en bevrijding van alles wat leeft. In de wereld is een strijd tussen licht en duister gaande; het is duidelijk aan welke kant ik meen te staan: die van de kunst, de poëzie, de humor en de liefde. Jelui Simon Vinkenoog.


 

Dinsdag 12 april 2005

Richard Culverwell, Cambridge Platonist, 1618-1651 A.D.

Bewustzijn.net trekt aan mij, en een Vrije Ateliers-reisbureau laat me weten (ook al per e-mail) dat ik, wannneer ik een reis naar Rome boek, al op 1 mei de zegeningen van de nieuwe Paus kan ontvangen.
Of ik voor AT5 iets wilde zeggen over Anton Heyboer. Nee.
Of ik wil meewerken aan een benefiet voor Wally Tax: nee
Of ik het feest van de 40 jaar bestaande Skydivingclub The Flying Dutchman wil vieren, in Rotterdam, en nog eens een keer een sprong doen met Steve Groff, die mij daartoe destijds had opgeleid: nee, nee, helaas: Nee.
Verder voel ik me als altijd met het volle leven verbonden, Ja, Ja, ja , volmondig driewerf Ja, en doe ik niets liever dan mensen ontmoeten en begroeten.

"Dit is het sienjaal naar de heiligmakende Jordaan van ons geweten te gaan,
de andere begrijpen. Dit is de demoed die wij vinden moeten.
Als mijn broeder mij ontmoeten zal, wij zullen elkaar zeggen:
'Mijn zonnebroer, mijn zonnekind.'
Om dit te begrijpen zal mijn moeder gelukkig zijn.
De Moeder: fontein van vruchtbaarheid.
Wij hebben de Aarde lief. De ronde vruchtbare aarde."

Paul van Ostaijen, Het Sienjaal, maart-mei 1918.

Wat onthechting genoemd wordt, gaat natuurlijk ook niet vanzelf; je zult steeds meer aan het idee moeten wennen dat alle draden, die je met dit leven op aarde verbinden, op een het zelfde moment afgeknipt worden, het liefst bij open bewustzijn (de eerste Bardo in het Tibetaanse Dodenboek), zodat je een direct overstapje hebt (zonder gedoe met demonen, angsten of nachtmerries) naar al wat het Niets je paradoxaal te bieden heeft, het Nulpunt van waaruit al het geschapene tot stand is gekomen.The Void. Sunyata.
Er is 'in the meantime', onder-tussen, meer dan genoeg om volmondig Ja tegen te zeggen. Meer dan genoeg, hoor het hoogste woord, maar wat te doen als iemand in huilen uitbarst en snikt eenzaam te zijn? Wie zich bewust in het leven waagt, met een individuatie-proces bezig is, dient zich niet te isoleren of af te schermen, dunkt me. Geen angst, wantrouwen of paranoia; maar als je de wereld in ogenschouw neemt lijkt het tegendeel waar, alsof het leven echt zou draaien om geld, invloed en macht.
Gelukkig de velen, die zich aan die ratrace weten te onttrekken, en inzien dat het geluk, het welbehagen, het welzijn, de zingeving voorop dienen te staan, ook in wat heet de onderontwikkelde landen. One Earth or None. Het zal nog wel blijken zo te zijn.
De verjaardag van mijn oudste zoon Robert, al jaren op zijn gemak in de Nieuwmarktbuurt, was een family-affair. Voor mij altijd heerlijk mijn vier kinderen bijeen te zijn, Robert 58, Alex 43, Anna Sunya 31 en Arthur 26 (dat was even uitrekenen). Bovendien schonken Alex en zijn vrouw Dagmar mij twee heerlijke kleinkinderen, Marvin (5) en Sammy-Jean (2); met de laatste op schoot bekeek ik een groot album: Kunstschatten aller tijden. Ze bleek zeer geïnteresseerd.
Hier had natuurlijk een foto bij gemoeten, maar ik ben daar niet zo trefzeker in als mijn lieveling Edith, bewust kinderloos en überhaupt technischer ingesteld dan ikke. Twee moeders dus (Barbara en Dagmar), plus drie vrienden uit de gay motorcycle scene, Nico, Henk en Kees.
Nog vele verjaardagen, mensen. 'Het leven is moeilijk, maar goed' zong ik als 17-jarige bij de ANJV, waar ik Rob's moeder, mijn eerste vrouw leerde kennen, kort na de bevrijding. Laat ik daarvan zelfs het wijsje onthouden hebben! En, niet te vergeten het kwatrijn dier dagen:
'Slechts die bukkend voor de slagen
of berustend in 't gareel
alle smaad en hoon verdragen
blijft de slavernij ten deel...'
Op naar de vrijheid, vrienden en vriendinnen, never a dull moment! Simon Vinkenoog.


Maandag 11 april 2005

Pope Leo the Great (C.), d. 10/11/461 A.D.

Geruststellende geluiden; er wordt koffie gezet. Welkom vijftiende week: de vriendenschaar van Theo Niermeijer, de beeldhouwer die vanochtend ten grave werd gedragen, bleek talrijk: de aula van Zorgvlied was meer dan vol. Tijdgenoten, vrienden en verwanten, sommige lang of in langere tijd niet gezien: Steef en Jetty Davidson, Lex de Bruin, Emanuel Lorsch, Aat Veldhoen, Yvonne van Doorn, Arend ter Horst, Gerben Hellinga, Hans Plomp, Theo Kley, Ineke van Schaik, Betty van Garrel, Louwrien Wijers, Paula de Koning, Matty de Wijs, Gonnie, Meikina, Nico Koster en Marianne Barretta, Noor, Paul Schaaps, Willem Plomp, Peter Diem, Jane Biemont, Cor Jaring, Piet Kuitert, Guillaume Lo-a-njoe, Gino, Poemel, Urs, Pauline en Matti de Wijs en meerdere zoons en dochters van anderen, een afvaardiging van het Maitreya Instituut in Emst, met wie Theo grote innerlijke verwantschap toonde; getuige de vele beelden op zijn eigen website (www.niermeijer.nl) en de andere galeries, via Google bereikbaar.
Velen die ik niet bij naam ken, van gezicht - een van de laatste Spanjestrijders, 93 jaar oud, stelde zich aan mij voor, en ging mij dapper vooruit van de aula naar het graf, overladen met bloemen, briefjes, een boom vol goede wensen, op weg naar het Stralende Heldere Licht dat hij via zijn beelden teweeg wist te brengen.
Op zo'n moment, bij het uitspreken van een gepast woord, is het niet de gelegenheid over met Theo beleefde avonturen te spreken; al in 1962 toonde ik hem met zijn werk aan de VPRO-televisie in een serie Atelierbezoeken (vragend mij af, of die nog bestaan).
Er was een tijd dat hij s'avonds laat kon binnenlopen en mij vroeg of ik zin had mee te gaan op een nachtelijk autoritje. Gezeten naast chauffeur Theo wist je niet wat je overkwam, hij kon met een gerust geweten over het trottoir de verkeerde rijrichting nemen (niet verder vertellen) en die nacht bracht hij me achtereenvolgens naar de Hoogovens, waar hij portiers en slagbomen negerende, mij tot vlak bij de gieterij bracht waar vlammend staal tot stand werd gebracht: brullende ovens - een inferno. Wij keken even toe, alsof wij opzichters waren, en reden verder: wij kwamen in de IJmuider visafslag terecht; ook een beeld dat ik nimmer voor ogen had gehad. De kades vol kisten en manden met zeefruit, vissen, bekend en vaak onbekend - ook een dageraadschouwspel van jewelste.
Op onze tuin kwam hij ook aangewandeld of gefietst, eens s'avonds laat, kletsnat, over het hek geklommen, opeens op de deur kloppend: altijd welkome bondgenoot, enthousiasmerend (zit al in zijn naam Theo, enteogeen en enthousiast). 'Roest zacht!' wenste Barend-Jan zijn vader toe; er kon gelachen worden: bevrijdend zonlicht en vogelgekwetter begeleidden zijn laatste aardse reis.
Het is me het dodenweekend wel: Anton Heyboer en Wally Tax - een dubbele Ram, hoorde ik iemand astrologisch verklaren. Elke dode brengt je dichter bij het besef dat je nog duizenden doden te sterven hebt, voor je zelf aan de beurt bent. Wacht je beurt rustig af. Alles op zijn tijd, zo het is, is het goed. 'Dit begrijpen, vereist moed.'
Het is nog vroeg in de middag; wij zoeken de zon op, en ik heb nog het een en ander te verhapstukken aan de totem van nutteloze Dingen (zie afbeelding).
Een goede dag, Simon Vinkenoog.


 

Zaterdag 9/zondag 10 april 2005

9: William Law, English mystic, d.1761 A.D., b.1686
10: General Booth (C.), b.1829 A.D., d.1912

TROIS IMAGES SANS PAROLES


 

Vrijdag 8 april 2005

Lorenzo de Medici, 'The Magnificent', Florentine Neoplatonist, d. 1492 A.D., b. 1/1/1448

Volgens Geert van Istendael (in zijn Mijn Nederland, besproken in Vrij Nederland van 9 april door Tomas Vanheste) is het luidkeels je mening geven een wezenskenmerk van de Nederlandse identiteit.
In zijn voorpaginacolumn in de Volkskrant vanochtend vertelt Remco Campert voor de vraag gesteld te zijn, wat hij ervan vindt dat het Nederlands Koninklijk Huis niet aanwezig zou zijn bij de uitvaart van paus Johannes Paulus II, vandaag.
'Want werktuigelijk dacht ik dat ik er iets van moest vinden. Dat zit je als Nederlands burger ingebakken. (...) Ik kwam er niet uit en begon me dit al te verwijten. Wat voor columnist was ik als ik geen uitgesproken mening had? Dat getwijfel maakte een weinig kordate indruk. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig: ik vind er niets van.'
'Geen mening. Heerlijk. Een ontzagwekkende ruimte opent zich voor me. Misschien moet ik streven naar een leven zonder meningen. Ik zal op zoek moeten gaan naar meer dingen waar ik eigenlijk niets van vind. Die moeten te vinden zijn. Dat zal niet eens veel moeite kosten, want als ik er goed over nadenk, stikt mijn leven van dingen waarvan ik denk dat ik er iets van moet vinden. Ik vind dat daar een eind aan moet komen.'
Een mooi begin voor een 75-jarige! Heet zoiets 'onthechting'?

Het overlijden van een oude vriend te vernemen, telefonisch, van een lieve vrouw in wier armen hij gestorven is, doet pijn: zo onthecht ben je inderdaad nog lang niet. Langzamerhand weet je dat je geen onsterfelijk lichaam bezit, en van je vriend had je viavia gehoord dat hij aan een gevreesde vorm van kanker leed.
Maar nu heeft dus beeldhouwer-schepper Theo Niermeijer woensdagavond om half tien de geest gegeven, zoals dat heet, en aanstaande maandagmorgen vindt om 11 uur op Zorgvlied zijn begrafenis plaats. Of ik daar iets wil zeggen? Jazeker; hier niet. Theo was de allereerste die mij over het Tibetaans Boeddhisme sprak, en in zijn ijzeren tuin (prachtige, en dus bedreigde locatie op eiland Zeeburg) waren daar diverse uitingen van aan te treffen. Moterkappen van auto's waarin de omtrekken van een zittende Boeddha waren uitgebrand of gestanst; Boeddha's ook in monodruk - een ervan boven het hoofdeinde van ons bed. Kleinere beeldjes hier in huis, en ook in de tuin. Her en der, stuk voor stuk woordeloos aanwezig, bezield door het oog van de kunstenaar.
Al in 1962 interviewde ik hem voor een van de Atelierbezoeken, die ik voor de VPRO-televisie maakte: opnamen onder meer op de hoge schroothoop van een auto-shredder, vanwaar hij zijn materiaal betrok: junk sculptures. Zijn eigen stijl is duidelijk herkenbaar; ik heb het in diverse beeldentuinen mogen aanschouwen en het wordt permanent tentoongesteld bij Galerie De Groene Poort in Middenbeemster.
Google levert 381 hits; een eigen website - sinds 2002 blijkbaar niet meer up to date gebracht - www.niermeijer.nl -toont werk van zijn hand en geeft het adres van de ijzeren tuin en het Dojo Museum aan de Zuider IJdijk 26, 1095 KN Amsterdam Er is een tijd geweest dat je vanaf de Nieuwendammerdijk via de Oranjesluizen en het eiland Zeeburg Amsterdam-Oost kon bereiken. Altijd een leuk uitstapje voor de kinderen, eerst met de pont naar Amsterdam-Noord; voor- of achterop de fiets: ik (wij) kwam(en) er met graagte.

Uit het oog, niet uit het hart. Om Mani Padme Hum.
Simon Vinkenoog


 

Donderdag 7 april 2005

Samanta Bhadra (B.), Yogacharya sage, 3rd cent. A.D.

Een niet-gestelde vraag van een nieuwe bezoeker aan mijn webstek beantwoordend: waarvan ik mijn bezoekers hier op de hoogte houd?
Het is zeker niet het daverend voorpaginanieuws, de dagkoers van Oorlog, Olie & Manipulatie. Het zijn ook niet de verslagen van bijeenkomsten; zo heb ik over de afgelopen inspirerende dinsdagavond bij Festina Lente hier niets geschreven, terwijl er zoveel te vertellen zou zijn geweest!
Nog kijk ik in mijn korte geheugen rond, overvol was het, een en al vloeibaar hoorspelgeluid van gerinkel en geroezemoes, maar de engel der stilte wist neer te dalen als de dichters (M/V) aan het woord waren. Even was het: What is Here is Everywhere. What is Not Here is Nowhere.
En dat geldt dan even ('een moment'), en dat even is dan tevens een knipoog van de eeuwigheid - zoals Goethe al zei dat dit leven, dat we nu leven, daar de jeugd van is. Alles kan. Nirvana als Niets. De schrijver Borgès liet in een interview weten, dat hij, als hij zich verveelde aan de dood ging denken. Dat zou volstrekt nieuw voor hem zijn.
Het onvoorstelbare, nooit meegemaakt, hoe zou het er uit zien (zelfredzaamheid geboden). Deze webstek is meer dan game of pastime, vrijetijdsbesteding, hoewel ik dat mijn hele leven al probeer te doen: de tijd niet doden, maar springlevend houden. De hogeschool van het leven zelf, met zijn voetangels en klemmen, zijn hinderlagen en dwaalwegen: op een goed moment rijd je je eigen tijger en kun je niet meer afstappen...
Ik was achtentwintig jaar oud, in 1956, ik had genoeg van acht jaar leven in de wereldstad Parijs en kwam met zevenmijlslaarzen terug in mijn geboortestad Amsterdam.
Genoeg te beleven, nieuwe scenes, (Hoogseizoen, 1962) leven te maken, mee te leven, op te doen leven, levende mensen, alle dagen feest, het zwaard van Damocles hing boven ieders hoofd, de A-bom kon elk ogenblik ontploffen en ons allen tot stof doen vergaan: het weten te leven op de rand van een vulklaan, of het nu een tsunami is of een opvolger van de wind die nu de jonge takken van de boom voor mijn huis striemt: ogenblikkelijke momenten.
Altijd Hier & Nu. Altijd zo geweest. Pluk de dag. Perfect. Zo het is, is het goed. Het kost heel wat knarsetandend herkauwen voordat je het als leerdichten de wereld in kunt schoppen.
Ik kwam vier jaar bij het weekblad de Haagse Post terecht: nieuwsgier beproefd, creativiteit all over the place, veranderingen in doen, voelen en denken, schrijven blijvend, trips no flips, trust your inherent machinery..., lieve vrouwen, opgroeiende kinderen, verhuizingen : dit 25e adres in mijn leven het laatste, hoop en bevroed ik.
Op de hoogvlakten van het geluk (Van Ostayen dixit), je huiswerk gedaan, nog altijd op pad, dankzij de energie die mij gegeven is om er iets mee te doen. En dit is het, ondermeer, persoonlijke trillingen op een wereldwijdweb.nl. Zoveel nog onderdak te geven, thuis te brengen. Alles éen Universeel Onderdak. Zoveel nog uit de omgeving te onttrekken, zoveel aandacht op te kunnen brengen voor de geringste details, de reflectie en de zelfreflectie. Reflexions. Memories. Moments. Sublimities. Epiphanies. Come and suck the Light! (Wavy Gravy).
Ik houd me verre van gevestigde meningen, mij trof eens het verwijt vlees noch vis te zijn, noch ben ik vegetarier en mijn leven noem ik Karma Yoga, met een vleugje Tantra en de glimach van Boeddha; mijn schrijven is, zeker nu zonbeschenen, een leidraad die vanzelf ziet waar het terechtkomt. Airplay. Oorinooruit. GIGO. Abundantia, zij siert deze, mijn Thuispagina, waar ik Kersvers hier kan blijven schrijven.
De zwartgalligheid van zovelen is mij wezensvreemd; ik heb geen behoefte aan schrijvers die zich in hun boeken al dan niet gemaskerd of geschminkt in de modder of bagger wentelen, brakend en kotsend dat het een lieve lust is, verloren in de put van zelfbeklag of zelfgenoegzaamheid, Schadenfreude, cynisme, Hype. Watch the trends! Live the style! Hoepel op! Doe gewoon! Ik zie me niet meer rondlopen in menigten.
Fanatisme in de wereld uitroeien, nooit ophouden met zelfspot, jezelf in de spiegel van een ander kunnen zien, zonder daarvoor een imago aan te moeten passen: het gaat scheuren en schorten; ook dat is in de levensbeschrijvingen van creatieve geesten leren. De biografieën stapelen zich op. Over wie heb je het? Nu even niemand.
In feite hebben wij wijdse vergezichten nodig, die vanaf nu in de planning en programmering zouden kunnen worden opgenomen, goed voor mens, Aarde en mensheid - en je kunt ze te voorschijn toveren als je je verbeelding op hol laat slaan, maar van dergelijke mogelijkheden en/of initiatieven is in de massamedia nauwelijks iets te merken.
In de laatste decennia zijn, tot op de dag van heden, al zovele waarschuwingen met betrekking tot de toekomst, van V.N.-zijde, Human Watch en andere gerespecteerde denktankbronnen, de wereld (de media, de heersende mening, de status quo) in geslingerd, en steeds weer zijn er dommekrachten die hun eigen (nationale) belang boven het algemeen (mondiaal, globaal) belang stellen. De grote bottleneck, in de strijd tegen de toeslaande Onverschilligheid. Schouderophalend smalend neerbuigend, of toch weer revolterend?

Ik kan niet anders dan terugkeren tot de basistekst van Constant Nieuwenhuys, Opstand van de Homo Ludens (Paul Brand, Bussum 1969), waarin de volgende markante profetische uitspraken:
"Het overal ter wereld optredende verschijnsel van een jeugd die weigert de bestaande 'orde' te aanvaarden, de' hipsters', 'teddy-boys', 'rockers', 'mods', 'halbstarken', 'blousons noirs', 'beatniks', 'stiljagi' en hoe zij verder ook genoemd mogen worden - dit verschijnsel heeft een tot dusver veronachtzaamde revolutionerende werking.
Deze massajeugd, vrijer, welvarender en talrijker dan ooit tevoren, wordt gedreven door een dadendrang die in een leegte slaat, die gefrustreerd moet blijven. Deze drang is niet langer in toom te houden, zij zal zich, hoe dan ook, steeds sterker doen gelden.
Tot het moment waarop de sublimering van deze drift tot creatieve drift, 'speel'-drift, mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten in agressiviteit en zich keren tegen alles wat haar bevrediging in de weg staat. Zij zal niet rusten voordat de gehele superscructuur vernietigd is, daar helpt geen verontwaardiging, geen protest, zelfs geen geweld tegen. De opstand van de creatieve mens tegen de moraal en de instellingen van de utilitaristische maatschappij zal niet eindigen voordat de ludieke maatschappij een feit is.
De grote non-stop-happening die wij te verwachten hebben wanneer de creatieve potentie van de gehele mensheid eenmaal ontketend wordt, zal het aangezicht van de aarde net zo ingrijpend veranderen als de organisatie van de productiearbeid dit gedaan heeft sinds het neoliticum.
Het tijdperk van de homo ludens ligt voor ons.'

Hoe serieus dit spel kan worden. Vijfendertig jaar later. Dancing in the Valleys. Raving in the Streets. Lowlands Paradise. Ali B. Ragtime & raptime. Clashes of civilizations, in your own backyard. Go with the flow, grow your own, join the show. In feite haal ik hier oude koeien uit de sloot, geef ze een nieuw verfje, en hup - de weide in.
Twee recente toevoegingen aan mijn webstek, nog immer groeiende: op de link Go with the blow zijn twee fragmenten uit het boek van Peter ten Hoopen, King Acid, te lezen - over het begin van onze vriendschap, 1963.
Op de link: Hic Ich Chi, waar totnogtoe alleen mijn jeugdvriend Niels Augustin en ik (met een levensinterview -ongecorrigeerd- voor het multimediaproject over het jaar 2012 A.D.) zijn ondergebracht, heb ik plaats gemaakt voor een aantal leesnotitites, die ik de afgelopen weken schreef over de Documentaire in Boekvorm over Jan Cremer, door Hans Dütting samengesteld, in februari bij Bruna/Signature verschenen. In HP/De Tijd van 1 april werd Jan C. geïnterviewd, verneem ik van Marleen Walhout-Schoonderwoerd, en in VN is er een stuk op komst. Mooi begin, zei ik, vond zij ook, en wij hingen op.
En ik even kijken, hoe het er gaat uitzien. Synergetisch lezen, bitje hier, bitje daar: steek er wat van op! Graaf maar, graaf maar, dieper. Labirintisch levensecht. Simon Today.


 

Woensdag 6 april 2005

Asoka, Buddhist emperor, s.d. 270-230 B.C.

Opnieuw telefonisch aangekondigd het sterfbed van een oude vriend; of ik - als het zover is - een woordje wil zeggen? Voorlopig nog even bouche bée, flabbergasted. Die oude vrienden zijn vaak nog jonger dan ik, ook dat nog.
Free at last! De weg naar de vrijheid, zoals deze week op deze kersverse soms beurse plek naar voren gekomen, trof ik ook aan in het boek Psychotherapy East and West van de onvolprezen Alan Watts, die daarin de Chandogya Upanishad aanhaalt:
"De mens komt te voorschijn uit zijn lichamelijke identificatie om zijn werkelijke vorm aan te nemen bij het bereiken van de grote verlichting. Deze mens is de beste tussen de mensen. Hij leeft als een koning - etend, spelend, genietend van vrouwen, eigendommen en familie - zonder identificatie met het lichaam."
Ik geef het je te doen, ieder voor zich dan. Ik zal er zeker over komen te praten op de zondagmorgenlezing bij de Vrije Gemeente in de Johannes Vermeerstraat, hier in Amsterdam, op 17 april om 11 uur. Opgegeven thema: PIJN.
Daar staat tegenover dat ik de zaterdag daarna, de 23e april rond 15u in het Volkstuinpark Amstelglorie tijdens een discussiebijeenkomst 'Groen, gezond en volkstuinen' een Intermezzogedicht voordraag. Andere koek! Ander deeg. Tuin doet, voldoet, schenkt vreugde en ademt leven.

Drie dagen feest (22/24 april) worden aangekondigd ter gelegenheid van de opening van de Bibliotheek Permeke op het De Coninckplein in Antwerpen.
'Feest mee en ontdek Permeke! Het slot van ABC2004 luidt een nieuw begin in. Op 22 april opent Permeke de deuren. Ontdek de reusachtige bibliotheek, een plek waar stadsbewoners thuis zijn. Ontdek het stadskantoor, het leescafé met z'n prachtige uitzicht en al die andere bijzondere plekken in Permeke.' permeke.antwerpen.be - 03 229 18 70.
Een Lezersfeest de 22e april, van 20 tot 23u gratis. Een ABC-kinderboekenbal die dag vanaf 18u inde oude cinema De Roma, aan de Turnhoutsebaan 286, Borgerhout.
De 23e een literair ontbijt van 9u30 tot 11u, ook gratis, een Pleinfeest van 11 tot l8u en een Boekenbal Populaire, weer in De Roma vanaf 20u30. 'Orkest Showtime, Tom Lanoye met z'n Roma Aeterna-gedicht, huidig stadsdichter Ramsey Nasr sluit (noblesse oblige) de wilde nacht.'
Zondag 24 april het Boekenplein, van ll tot l7u. Een maandelijkse Boekenmarkt. 'Deze sympathieke verzameling kraampjes is hard op weg een klassieker te worden. Je kan er gouden koopjes doen en flaneren tussen boek, hapje en drankje. Er is doorlopend gedoe van muzikanten, rappers, acteurs en de acrobaten van Ell Circo D'Ell Fuega die in de bomen op het plein hun tweede huis hebben gevonden.'
Tevens die middag: De Salons: 'Literaire huiskamervoorstellingen, drie voordrachten van 15 minuten per auteur, om 14u, 15u en l6u, op verschillende locaties in de onmiddellijke omgeving van het De Coninckplein, gratis. Met de steun van Boek.be, in het kader van de Literaire Lente.'
Die middag tevens vanaf l5u in De Roma een T-Dansant, met dj én orkest. 'Daddy's Darlings and the Big Bang Boys sluiten de dansnamiddag af. Ze brengen nostalgische muziek uit de jaren '40 en '50 met drie zangeressen aan de microfoon.'
Deze dagen betekenen tevens de slotfase van de Stad van Letters.
'
En dan is het zover: Stad van Letters stáát er. Tweeënvijftig mensen in zesentwintig duo's gingen de letters van het alfabet te lijf en zetten ze naar hun hand. Auteurs en beeldende kunstenaars trokken, foefelden, riepen, plooiden, lachten en gaven zesentwintig onverbeterlijke en onvergetelijke creaties een plek in deze stad. Als u die niet allemaal gezien hebt of u kan er maar geen genoeg van krijgen, dan zijn er nog de cahiers. Voor elke letter een boek met foto's, schetsen, verhalen en intervews van de respectieve duo's. Voor u naar de boekhandel holt, kan u de reeks komen bekijken in de nieuwe bibliotheek.'
Waarmee weer voorlopig alles gezegd is over de stad Antwerpen, die Edith en ik dit en vorig jaar met veel plezier een aantal malen bezocht hebben en waar wij veel nieuwe vrienden hebben gemaakt. Welkome stad, welkome mensen: bedankt! The beat goes on!
Terug naar de dag van nu, buiten beeld. Simon Vinkenoog.


 

Dinsdag 5 april 2005

Kwan-Shi-Yin, Goddess of Mercy (China), Kwan-On (Japan)
Avalokiteshvara, "The Down-looking Lord" (B.)

Het was inderdaad een verrassend gevoel bij Van Tetterode aan de Rhôneweg (Westelijk havengebied; check de stek: www.vantetterode.nl) binnen te komen; ooit vanuit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt hierheen vertrokken, is het een oase van Kunstgenot temidden van de andere bedrijfsgebouwen en de spoorlijn Amsterdam richting Haarlem. Om een tekst bij de opening van het werk in glas van Corneille, Louis la Rooy en Richard Price te kunnen schrijven en voorlezen was ik vantevoren door Nico Koster ruimschoots van prachtig drukwerk voorzien, aan afzonderlijke kunstenaars gewijde bladen en vouwbladen over de Firma Zelf, waarvoor mijn hoedje af.
Van te voren wist ik, en zinspeelde ik er in mijn tekst op, dat het jezelf leren kijken en gewaarworden een constante bron van be- en verwondering kan zijn.
Een Open Dag had zo'n tweehonderd mensen derwaarts getrokken, niettegenstaande het stralende weer, waarvan ruimschoots gebruik werd gemaakt rond een vijver met goudkarpers, tafels, banken en stoelen in een binnenhof die aan het Gebouw, het atelier, de fabriek, de werkplaats, het laboratoirum grensde. Gescheiden bij de ingang van de werkplaatsen op de begane grond, is op de eerste verdieping behalve een Gallery, in de vide ook een ruime omloop geschapen die uitzicht biedt, omringd door glaskunst, op de werkzaamheden beneden.
Een vierdimensionaal Atelierbezoek, inderdaad. Op deze open dag waren er rondleidingen en demonstraties (glasblazen bij een oven van 1100 graden: crematoriumintensiteit, neem ik aan). Kostelijke middag, aardige en interessante ontmoetingen. Ik citeer: "Iedereen is van harte welkom in onze eigen galerie, waar diverse unica te zien en te koop zijn en vanzelfsprekend vindt u meer info op onze website (voornoemd. Van Tetterode Glasobjekten BV is elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Even bellen van te voren is raadzaam zodat wij wat tijd voor u vrij kunnen maken. Tot ziens en een vriendelijke groet namens het hele team, Van Tetterode Glasobjekten BV, w.g. Louis La Rooy."
Zeker tot wederziens! Zet mijn tekst op jullie website!

Mijn meer serieuze lectuur wordt dezer dagen besteed aan het boek van Peter Hofman: lichtschikkend en zingend de jonge lucebert, 2004 De Bezige Bij. Jaar voor jaar, nauwgezet en inderdaad wanhopig, indrukwekkend: schrijver dezes had bijvoorbeeld op zijn 22ste geen enkel vermoeden van wat de vier jaar oudere dichter (15 sept.1924), uit Amsterdam meegekomen, achter de rug had - hoewel ook ik, als velen toen en nu, flabbergasted zijn door de irrefutable autenticiteit die daar tot uitdrukking komt, vaak nagebauwd, geëpigoneerd, en nimmer overtroffen, of zelfs geëvenaard.
Wat een spoor van herinneringen, aanzetten tot gedichten, tekeningen, brieven, schriften deze mens op velerlei adressen, in vele geheugens, niet achtergelaten heeft, dat nu voor mijn ogen nieuw wordt geopenbaard. Ik volg het verhaal zo nauwgezet mogelijk; lees bijvoorbeeld meer over de verstandhouding tussen de jeugdvrienden Hans Andreus en Lucebert, dan in de tijd dat ik meende beiden goed te kennen. In feite sprak niemand in die tijd veel over achterliggende jaren; er was teveel in het Nu te doen. Herinneringen werden pas later verteld en geboekstaafd.Veel portretten en andere tekeningen in dit boek zijn al vanaf Lucebert's jongste jaren gemaakt: ik ga hier niet de omstandigheden schetsen. Wat ik wel wil, is twee uitspraken weergeven.
Hoofdstuk 10, de schoot der kerk, 1947-1948.
Dagboekaantekening 29 maart 1948: "Ik, die van eeuwigheid tot eeuwigheid mij voortdurend beweeg, door stoffelijke en door geestelijke gebieden, en één ben met alle leven, waarom zou ik mij haasten, waarom mij opwinden over en vrees koesteren voor kleine voorbijgaande gebeurtenissen(...) Dagelijks maak ik plannen mijzelf te verbeteren, voortdurend zou ik mij willen offeren voor deze ongelukkige stoffelijke wereld, ofschoon ik te zwak en te laf ben om zulk een held te kunnen zijn. Nochtans heb ik veel vertrouwen, wetende dat het leven goedheid is uiteindelijk en van haar die tussen mij en het absolute zich beweegt verwacht ik al de krachten die ik nodig heb."
Op 2 april: "Voor iedere nieuwe dag een andere stemming - elk ontwaken een hergeboorte. Dit zou mogelijk worden wanneer wij meer macht over onze herinneringen verkregen. Vrijwillig vergeten. Maar er bestaat verband tusschen onze lichamelijke en onze geestelijke handelingen, tusschen onze lage en hoge begeerten. Het mystieke leven is overmatig gelijk het leven der natuur, gelijk het leven van god. God is een philosoof. Ook de God der metaphysici is zeer onphilosophisch, ook al prijzen Aristoteles en Thomas en alle God(s)geleerden zijn wijsheid."

Voedsel voor de geest, die het licht blijft dragen. Een goeden dag toegewenscht.
Simon VinkenoogMaandag 4 april 2005

Isidore of Seville (C.) d. 636 A.D.
Ambrosius of Milan (C.) d. 397 A.D., b. c. 340

Welkom Week 14. Maria Boodschap. Ochtendkusje. "Voor de kardinalen het begin van een spannende tijd!" deelt het t.v.nieuws ons om het uur mee: Kerkvorst Paulus-Johannes II is verheven tot Heerlijkheid, naar de Eeuwige Jachtvelden verbannen om de laatste Communist voorgoed te verjagen, een kopje koffie te drinken met Karl Marx, in de theetuinen van de Philips-fortuinen: Let There Be Light!. Grapjes genoeg te maken (koning, keizer, kardinaal - sterven doen wij allemaal), maar de Big Sleep wacht ons allen.
De tiende mei 1997 schreef Jan Vrijman zijn dagelijkse column onder de naam Journaille, die hij sinds 1985 op de voorpagina van Het Parool bijhield. 'De laatste, denk ik.'
"
Aan het eind van mijn leven, begin van het sterven, kijk ik naar de grote vogel op de rand van mijn bed. Hij loert niet, hij waakt en wacht tot ik hem roep."
Jan Vrijman verwijst naar de angst voor de slaap, die hij als een jongetje van een jaar of tien kende. "Met wijdopen ogen staarde ik in het duister van mijn kamertje, pogend de havik, loerend op zijn prooi, mijn bewustzijn, in zijn duikvlucht te betrappen."
Jan Vrijman overwon deze angst voor de slaap, evenals later die voor de dood, "denkend aan de wilde speeltuin die mijn leven is geweest, de avonturen waarin ik me heb gestort."


In zijn boeken over de Mexicaanse brujo Don Juan is het bij Carlos Castaneda overigens geen havik, maar een adelaar, die na de dood het bewustzijn verteert: zie The Eagle's Gift, in het Nederlands De vlucht van de adelaar.
In dit, door mij vertaalde boek, dat in 1981 bij uitgeverij Hollandia verscheen, wordt het geschenk van de adelaar in het hoofdstuk De regel van de Nagual op de pagina's 180/185 uiteengezet, te lang dus voor dit dagelijkse kopstootje, maar het indrukwekkende begin gaat als volgt, en wie zo moedig is de rest te willen lezen, zoeke en vinde zijn weg!
"De macht die de bestemming van alle levende wezens beheerst, wordt de Adelaar genoemd, niet omdat deze een adelaar is of iets met een adelaar te maken heeft, maar omdat deze voor de ziener verschijnt als een onmetelijke pikzwarte adelaar, rechtopstaand net als een adelaar, met een hoogte die tot in de oneindigheid reikt.
Als de ziener staart naar de zwartheid die de Adelaar is, onthullen vier vlammen van licht hoe de Adelaar eruit ziet. De eerste vlam, die als een bliksemstraal is, helpt de ziener de contouren van het lichaam van de Adelaar te onderscheiden. Het zijn witte flarden die lijken op het gevederte en de klauwen van de adelaar.Een tweede bliksemschicht onthult de klapwiekende, windscheppende zwartheid die op de vleugels van een adelaar lijkt. Bij de derde bliksemflits aanschouwt de ziener een doordringend, onmenselijk oog. En het vierde en laatste weerlicht openbaart wat de Adelaar doet.
De Adelaar verslindt het bewustzijn van alle schepselen die, een ogenblik tevoren op aarde levend en nu dood, als een onophoudelijke zwerm glimwormen, naar de snavel van de Adelaar worden gedreven, om hun eigenaar te ontmoeten, hun reden in leven te zijn geweest. De Adelaar ontwaart deze nietige vlammen, legt ze plat, zoals een looier een huid uitstrekt, en verteert ze dan; want bewustzijn is het voedsel van de Adelaar."
Het dient de mens tot niets, vervolgt de regel, om tot de Adelaar te bidden, om gunsten te vragen of om te hopen op genade. Maar:
"de Adelaar, hoewel niet beroerd door de omstandigheden van enig levend ding, heeft elk dezer wezens een geschenk verleend. Op zijn eigen wijze en uit zichzelf, heeft elk hunner, zo hij dat wenst, de macht om de vlam van het bewustzijn te behoeden, en de macht om ongehoorzaam te zijn aan de sommatie om te sterven en verslonden te worden. Elk levend wezen heeft de macht geschonken gekregen om, zo hij dat wenst, een opening naar de vrijheid te zoeken en daar doorheen te gaan. Het is de ziener die de opening ziet, en de schepselen die er doorheen gaan, duidelijk, dat de Adelaar dit geschenk verleend heeft teneinde het bewustzijn te vereeuwigen."

Genoeg hier; de gebroeders Grimm wisten het reeds: 'Het wonderbaarlijke is het ware.'
De ware vrijheid, Ron Hubbard beloofde het zijn discipelen en verstrikte ze in zijn Dianetics-netten, William Burroughs daagde hem uit: Als je die weg weet, waarom deel je die niet aan iedereen mee?
En mij kwam het Tibetaanse boek voor ogen, dat een dergelijke belofte inhield. Het betreft - hou je vast, we beklimmen de Himalaya: 'the tenth of the ten great joyful realizations, the supreme path, the rosary of precious gems', in Tibetan yoga and secret doctrines van W.Y. Evans-Wentz, een Oxford University Press-klassieker:

Precepts of the Gurus. It is great joy to realize that the Path to Freedom, which all the Buddhas have trodden is ever-existent, ever unchanged, and ever open to those who are ready to enter upon it.

Om het hier maar even mee te doen. Simon Vinkenoog.


Zaterdag 2 april/zondag 3 april 2005

3: Crucifixion of Jesous Christos (S.C.)

 

'Flink in touw geweest' - als zo vaak het verlossende woord, komend van Edith.Vermoeide thuiskomst. De zon staat al lager, de Paus is nog niet dood; wij hebben de heerlijke godganselijke middag op de Tuin doorgebracht, waar dochter Anna Sunya (vergezeld door ingelukkige vriend Jonathan) langs kwam en verslag uitbracht van de maand India, die zij achter de rug heeft - de laatste week in Rajasthan, waaraan Edith en ik ook zulke intense herinneringen hebben: Jodpur, Jaipur, Oedaipoer (The Lake Palace) en Jaiselmer - outlandish, o mooie Planeet!
Over de terugreis Antwerpen-Amsterdam deden wij per Volvo 440 anderhalf uur, van Groenplaats tot Sarphatistraat, met genoeg herinneringen aan boord om ons te verheugen over ons volgend bezoek, 20 april, voor een theateroptreden..
De avond met Hans Plomp en de gitarist Geert Hellings was weer goedgevuld; telkenmale dieper contact met mensen die tot vroeg in de ochtend van alles willen weten, aangelegenheden die ik graag overdraag. Kenniseconomie heet dat, in D66-jargon. Gedoe alom.
De zon doet zich op mijn gezicht voelen, de rib evenzeer - gisteren tenslotte een volle dag. Iedereen happy, René Franken die al vroeg weer op moest voor de boekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden , Michaël en zijn ABC-medewerkers, Mirjam en heur ABC-medewerkers, de drie Dichters uit Epibreren (Bart, Tjitse en Jan) die elders in Antwerpen optraden, Camiel van Breedam, Karel en zijn zoon Kareltje Schoetens, Joep Bremmers - die verslag gaat uitbrengen van Allen Ginsberg's bezoek aan Charleville in 1982, Johan Vandenbroucke, die boek houdt van de literatuur in De Morgen (zie 30 maart 05: The beat goes on) et tant d'autres..

 

Om maar te zeggen: de dag na de dag er voor. Een mooie dag, mensen, buren, vrienden, tijdgenoten, (geest)verwanten. De dag schrijft zich het vergeetboek in. Het eerste voorjaarsweekeinde rimpelt nauwelijks, op het wereldnieuws na. Edith maakte een paar mooie foto's van de sublieme ervaringen, die wij gisteren deelden. Ook met de bezoekers hier: holy! holy! holy! Simon Vinkenoog.

Morgen, zondagmiddag een ontmoeting rond Glas aan de Rhôneweg bij Van Tetterode: 16u30. Hoe transparant en kleurrijk kan de werkelijkheid worden: snijden, slijpen, zagen, boren, zandstralen, etsen, lijmen, fusen, blazen, gieten. Ik zal woorden zoeken en, naar ik aanneem, vinden. Blessed Be!


 

 

Vrijdag 1 april 2005

Aphrodite (G.) Venus (R.) Goddess of Beauty and Harmony
Floyer Sydenham, English Platonist, d.1787 A.D., b. 1710
Sanctus Uriel (C.) Archangel

Vorige week zaterdag 26 maart baarde Het Parool, onafhankelijk Amsterdams dagblad, opzien met een voorpagina-artikel Evangelie van Judas opgedoken, dat op de pagina's 6 t/m 9 werd voortgezet: De jacht op Judas' evangelie, Ligt een kopie in het Vaticaan?, De louche kant van de kunsthandel, en 'Je leven zet je op het spel met dit manuscript ' waren de titels van de vier artikelen, door Henk Schutten aan de vondst gewijd. Veel betrokkenen kwamen aan het woord, onder wie Mario Roberty, voorzitter van de Maecenas Foundation, eigenaar van het Koptische manuscript dat 1800 jaar onder Egyptisch woestijnzand verborgen had gelegen, voordat het - evenals andere geschriften - in de tweede helft van de vorige eeuw werd gevonden, ontdekt, en verhandeld: alles min of meer clandestien, met smokkelaars en louche antiquairs.
Een van de deskundigen, die aan het woord kwamen, was de 88-jarige emeritus-hoogleraar Gilles Quispel, die opmerkelijke overeenkomsten ziet tussen het door hem ontdekte Evangelie van Thomas en het Judas-evangelie, dat op dit moment vertaald wordt.
"Uit de inhoud blijkt duidelijk dat het om een gnostisch document gaat. Er wordt verwezen naar Allogenes, oftewel Seth, de derde zoon van Adam en Eva. In de joodse gnosis wordt Seth als de verlosser gezien." "De gnosis is de meest vervolgde religie ter wereld. Aanhangers werden door de kathiolieke kerk ter dood gebracht. Wie dit manuiscript in zijn bezit had, zette zijn leven op het spel." Het komt Quispel voor, dat het manuscript afkomstig is van een vroeg-chrisdelijke sekte, die zich de Kaïnieten noemde, naar de zoon van Adam die zijn broer Abel vermoordde: "Gnostici zijn tegendraads, zij kiezen voor de verworpenen."
De term 'gnostisch' is afkomstig van het Griekse woord voor kennis en duidt een leer aan waarbij de eigen religieuze beleving hoger wordt aangeslagen dan het vergaren van verstandeleijke kennis. Gnostici geloofden dat de mens in zijn diepste wezen één was met het goddelijke - een onverdraaglijke gedachte voor de katholieke kerk."
Gilles Quispel betwijfelt of het Judas-evangelie een nieuw licht zal werpen op Jezus, zoals bij het evangelie van Thomas het geval was: "De grote vraag is natuurlijk of het verhaal over Judas in de bijbel juist is. Het is zuiver hypothetisch, maar ik geloof van wel. Jezus trok met Palmpasen de stad Jeruzalem in, terwijl de mensen 'hosanna' riepen - wat 'redt ons van de Romeinen' betekent. Maar in plaats van naar het paleis van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus te trekken, zoals Judas verwachtte, ging Jezus naar de tempel om die van geldwisselaars te reinigen. Judas ontdekte dat Jezus een religieuze reformator was en er niet op uit was om het bewind van de Romeinen te vervangen door een theorcratie. Uit teleurstelling daarover is het goed denkbaar dat Judas naar de Farizeeërs is gegaan en Jezus voor dertig zilverlingen heeft verraden."
Na het Paasweekend zag ik alleen in de Volkskrant een artikel over het Judas-evangelie, waarin ook Jacob Slavenburg aan het woord kwam, een onzer andere Nederlandse deskundigen.
Vanochtend lees ik in de tijdschriftenrubriek van de Volkskrant, getekend Henk Müller, Achter de ramen van het Vaticaan, gewijd aan het omslagartikel in Der Spiegel over Der Unsterbliche Jahrtausend-Papst de volgende woorden: "Soms moet openheid buiten de gebaande paden worden gezocht waar het de essentie van kerk en christendom betreft, valt te concluderen uit een verhaal in het Duitse blad Focus. Het is niet onwaarschijnlijk dat in de immense Vaticaanse archieven teksten liggen die een ander licht werpen op het christendom en de kerk. Zoals bijvoorbeeld het Judas-evangelie. Focus belicht de wijze waarop dit evangelie aan de vergetelheid is ontrukt. Publicitair heeft de Zwitserse bezitter van de codex het handig aangepakt door het te promoten ter gelegenheid van pasen. Knap, er is nog vrijwel niets vertaald en de vondst is al een jaar geleden aangekondigd tijdens een congres. Dat neemt niet weg dat de weg die het Judas-evangelie heeft afgelegd de ingrediënten bevat voor een Da Vinci-code-achtige thriller van Dan Brown, inclusief samenzweringen."

Wat is dit toch veel interessanter dan de perikelen rond het burgemeesteren van D'66 en Terri Schiavo. Vind ik. Goed zo; nu kunnen wij op weg naar Antwerpen om Allen Ginsberg's Howl te laten horen. "Amerika! Ik zet mijn dwaze schouder onder het wiel."
Een verrukkelijke lentedag toegewenst, gij allen - Simon Vinkenoog.


MAART 2005