Vrijdag 26 augustus 2005

Ik heb alle redenen om gelukkig te zijn, besef ik weer eens opnieuw, als wij onze Volvo 460 (Edith aan het stuur) met parkeervergunning vlak voor de deur kunnen parkeren. Dat heb je, als buurman van het Amstelhotel; half een - zonlicht flikkert over autodaken, boombladeren en het kabbelende Amstelwater. Ik heb me duchtig voorbereid op de rondvaartjes dit weekend; jarenlang dezelfde vertreksteiger en in feite binnen drie kwartier maar korte vaarten mogelijk. Desalniettemin... Telkenjare weer even iets anders, al is het dat je vergane hypes kunt weglachen.
Gelukkig ook met een vriend, die mij zo nu en dan uitnodigt voor een vaartocht met zijn boot; de huidige heet De Uiver en deed tijdens Sail dienst als varend Stan Huygens-Journaal, met de berichtgever daarvan, interviewer en soi-disant gastheer Willem Kool, de beste wijntjes en menu'tjes op het achterdek met de gasten. Telegraaf-lezers konden dinsdag zien hoe Edith en ik een dansje maakte op de heerlijke live-muziek die door drie operazangers ten gehore werd gebracht.
Te gast waren Edith en ik samen met de heer Gerschtanowitz van het prinses Beatrix Fonds, ik in mijn eigen functie en zo ook Nelly Frijda en Jan Sierhuis - wij Amsterdammers altijd in voor een keuvelgesprek, en als er gezegd wordt: 'Even zwaaien, ze kennen jullie!' dan doen we graag mee. Beide rondvaarten, de eerste tijdens de inloop met Jan Schuurman en deze uitloop van Nico Koster en zijn crew, zorgden voor een zonverbrande huidskleur die voor gezond doorgaat, en Edith maakte weer een paar leuke foto's.

                                  Met grote dank aan onze vriend Nico Koster

De eerste hate-mail binnen via mijn gastenboek, na ruim een jaar bestaan van deze website. (Je moet je wegen, zegt Edith, naakt binnenlopend - ik weeg 68,6). Nota bene te danken aan mijn medewerking aan DichtTalent.nl, een NCRV-site. Het was niet mijn bedoeling lezers op te roepen gedichten naar aanleiding van het gebodene te schrijven, maar achter die site zitten weer heel enthousiaste mensen die iedereen aan het dichten willen brengen; veredelde hobbyisten za'k maar zeggen, eeuwige dillettanten, zondagse amateur-genieën, zoals Johnny de Selfkicker ook zichzelf noemde. Niets op tegen; maar ik heb al enkele keren uiteengezet, dat een gedicht geen werkstuk is - ik heb er zelfs Huizinga bijgehaald, uit Homo Ludens - de spelende mens. Wel, wie kwaad wordt, zit bij mij in het verkeerde spel: I don't play no games. Ach, hadden ze allemaal maar Gurdjieff achter de kiezen, of de vereenvoudigde wijsheid van de TAO (Tao Te King, Lao Tse). Victor Vos komt volgende week op de tuin de Tao Te King gememoriseerd reciteren; volgens Tito de Vries een unieke ervaring. Ik greep in mijn (nog niet omgevallen, maar wel overvolle boekenkast en haalde er enkele vertalingen uit te voorschijn - die van Saint-Rémi (Walter Soethoudt, Antwerpen, 1975) sla ik open bij het eerder omcirkelde Vijfendertigste Parool en lees:
" Aangeraakt door de hoogste vereniging
  wordt de mond zwijgzaam,
  de ogen zien en bereiken het onzichtbare,
  het oor luistert en vat het onhoorbare,
  als je in haar opgaat word je zelf onuitputtelijk."

Mooi gevoel, mooie ervaring, reine bewustwording. Het verklaart waarom wij de zomermaanden het groen van het tuinpark in Amsterdam-Noord verkiezen boven het stadse gewriemel aan onze voeten. Ach, je leert je in het leven verweren tegen bepaalde invloeden, niet onder het weer lijden of de toestand in de wereld of het ach en wee kommeren. Nooit je sang-froid verliezen, altijd paniek te boven blijven. Ga er maar eens aanstaan en ik ben er aan gaan staan; aan te raden levenswijze: de individuele, de eigen weg die niet noembaar is maar je steeds duidelijker wordt als je weet waarheen je je begeeft; het NIETS aan het eind van je leefeigenschap.

Kortom alle redenen om in het Hier en Nu weer eens het geluk te benadrukken: de hernieuwde kennismaking met de foto's van Giny Oedekerk en Leo Klatser, (dit najaar als Terugblik: 50 portretten van schrijvers 1952-1965 te verschijnen bij Uitgeverij De Verbeelding, www.verbeelding-fotoboeken.nl, ISBN 90 74159 86 9) bracht mij weer oog in oog met de bijna prehistorisch geworden naoorlogse jaren: de eerste ontmoetingen die echte ontdekkingen waren: ieders talent dreef op ieders eigen levensverhaal. Dit het mijne, deze webstek; ik wil nog veel meer onderbrengen van wat geschied is (geschiedenis), maar nog altijd betekenis heeft.

Ik ben de pianist. Niet de piano. Ik las dat. Ik beaam het. Tot een dezer dagen; na douche en weegschaal terug naar datsja Eden; drie dagen in de stad opgehaalde kranten lezen. Ciao, tot gauw - Simon Vinkenoog, 77.4 kg.


Zondag 21 augustus 2005

Be entertained by the social game you play. Ja Tim, nog altijd. Achttien jaar monogaam today oh boy oh boy. Ondertussen niet stilgezeten sinds mijn laatste verschijning op deze Home-Page van een Huis met Vele Kamers; wij nemen de zondagmiddag te baat om ons zomerverblijf Buitenzorg even te verlaten teneinde van kranten post douche een rokertje en dit scherm te genieten - vanwaar weer een aantal e-mailtjes de ronde hebben gedaan.

Het seizoen nadert met rasse schreden, voor de tentoonstelling Openbare Werken in Ruigoord, de weekends van 3/4 en 10/11 september heb ik een aantal tekeningen onderweg, en die Hauptsache, so zu sagen, is uiteraard het volgend weekende, de Uitmarkt, waar ik binnen het kader van De Amsterdamsche Boekenmarkt weer literaire rondvaarten door de amsterdamse grachtengordel begeleid - zie www.deamsterdamscheboekenmarkt.info.
Aan de website DichtTalent.nl heb ik ondertussen al vijf columns over de dichtkunst geleverd; tweewekelijks tot nader order.
En maandelijks lever ik een bijdrage aan het geestverruimende blad Essensie - ik heb geen contents kunnen ontdekken op de website daarvan; jammer - interessant maandblad.
Ik kan, zo ik wil, vrijdag 26 augustus in het Amsterdams Historisch Museum zien hoe John Irving een exemplaar van zijn nieuwe roman Tot ik jou vind aan de burgervader van Amsterdam overhandigt, maar ik veronderstel: j'en passe et des meilleurs. Over taalarcheologie gesproken...
Nog deze week zal ik mij, DV, wijden aan de inleiding bij de mooie foto's van Giny Oedekerk en Leo Klatser, uit de beginjaren vijftig, die als boekuitgave bij De Verbeelding zal verschijnen dit najaar.
In besloten kring reciteert Victor Vos de Tao Te King op Buitenzorg de 2e september, 17u.
Alles over de manifestatie 'Openbare Werken', de open atelier weekinden van 3-4 en 10-11 september op www.ruigoord.nl. Het officiële openingswoord zal zondag 4 sept om 14u in de kerk van Ruigoord door journalist/columnist Henk Hofland uitgesproken worden. Altijd Terzake.
Het platte grondje van Ruigoord heeft 36 onderkomens; de 'Ark Ruigoord' is er bizonder fraai op weergegeven; nu even de reality Anno Nu checken! Altijd medewerkers gevraagd. Join your ship! Sail Ahoy! Sail 05 allerwegen alomme, vanuit ons parkplantsoen en de aanlegsteiger in de Zamenhofstraat is het avonvuurwerk om 22 uur volop tegen de maanverlichte hemel te bewonderen.
Wij maakten de intocht (vanuit steekhaven Ruigoord!) woensdag mee op de uit Spakenburg afkomstige botter BU 16 van Jan en Carla Schuurman; hij filmde naar hartelust en wij (Edith, haar zuster Mariana, man Ori en zoon Bozar en ik) vermaakten ons niet minder: een harinkie, een neutje, een gedicht vervliegend tussen alle andere muziek. Dat het zo langzaam opschoot (we deden er drie-en-een-half uur over voordat wij door het IJ bij de steiger in Noord
belandden) bleek naderhand te danken aan Zijne Koninklijke hoogheid die de Stad Amsterdam bijna de grond inboorde.
De zaterdag 10 september draag ik mijn steentje bij aan de Nacht der Poëten, in het Instituut Sancta Maria, Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot. Aanvang 20u30. Inkom: tien euro.
De Vlamingen Lut De Block, Arne Schoenvuur, Frederik Lucien De Laere, Mark Van Tongele, Paul Demets, Paul Bogaert, Bart Stouten, Peter Holvoet-Hanssen en Erik Metsu, en de Nederlanders Simon Vinkenoog, Thomas Rosenboom, Tjitske Jansen en Renske De Greef.
Kurt van Eeghem is inleider, muziek van The Young Music Collective en Bruno Deneckere.
Info 0032-16-567379. De Kas in Amsterdam staat met een vraagteken in mijn agenda voor de zondagmiddag, Rode Loper Festival. Ik zal een vijftigste trouwdag in Rotterdam die zondag daarom niet kunnen bijwonen.
Even kort verder: 17 sept.Muiden; 18 sept. eventueel op plukdag (11u30-16u) boom 152 op Landgoed de Olmenhorst, en savonds geimproviseerde muziek (jazz & poetry) met Bo's Art Trio

(Bo van de Graaf, Michiel Braam en Fred van Duinhoven) plus onder voorbehoud Han Bennink en Jacques Palinckx in het BIMHUIS, t.w. het Nieuwe Muziekgebouw in Amsterdam.
20 sept.Brussel; 24 sept in het Amsterdamse Betty Asfalt-complex: de verschijning van vier Windroos-debuutbundels.Zie www.uitgeverijholland.nl.
Hier laat ik het even bij, ik beluister de muziek van Gurdjieff, die Albert Heijn voor me in de brievenbuis achterlaat; himmlisch - ik begon deze schrijftijd met op nederland 3 Domna en haar kleinkinderen, griekse muziek, European Roots, jawel!
Morgen de uittocht van Sail meemaken met De Uiver, dankje Nico Koster - je bent een vriend! En hiermee ook gegroet, vrienden en vriendinnen, bekend en onbekend, boeren, burgers, buitenlui. Wordt vervolgd; nog zoveel te doen en te laten, te zeggen en te schrijven, te horen en beluisteren, te weten en te weten te komen.. Jelui Simon Vinkenoog.

Foto's Edith en Simon: resp, Simon met Bo vd Graaf, Hans Wilnah Gradzyna en Haiti op Simon's 77ste verjaardag, Edith en Ma Scrabbelend op Buitenzorg, medetuinder Wilnah Molenaar met wandelende tak.


JULI 2005