Geschreven voor Literatuurfestival Winternachten (21&22 januari 2005) bij een recente krantenfoto: Beatrix tot een dansje verleid door de Braziliaanse zanger Carlinhos Brown bij de uitreiking van de Prins Clausprijs aan de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish.

 

DE MAJESTEIT

Zij weet het maar al te goed,
dat zij danst op een vulkaan.

Op elk moment van het kostbaar bestaan
kan het leven tot niets zijn overgegaan.

Koning, danser, ieder zijn lijf,
zijn lied, zijn ziel, zijn lief.


Een ieder tot de dans genood,
de eeuwige cirkelgang rond.

Vaardig de geest die het leven niet vreest,
waardig het afscheid en de welkomstgroet.

Wie danst kent het verrukt gemoed,
de sereniteit van majesteit.


SIMON VINKENOOG
Amsterdam, Winterzonnewende 2004