Geschreven en voorgelezen voor AT5 nieuws
op tweede kerstdag 2004

 

LICHT OP  AMSTERDAM

O Leefstad Amsterdam,
vermaledijde en gebenedijde stad
die altijd alle poorten open had,
Mokum Aleph voor de Joden,
De Plek, het Nieuw Jerusalem.
waar alle goden welkom worden geheten
en elke godsdienst in vrede beleden…
Stad van alle gezindten
waar mensen elkaar in de ogen kijken,
handen geven en elkaar omhelzen.
Waar mensen zonder vrezen hun mening uiten
en hun bloedeigen overtuiging geven.

O Amsterdam, je neemt het ervan,
en je doet er wat aan,
je bomen zullen weer in bloesem staan
als het licht gaat gebieden,
stralend zonlicht in ieders hart
van mens tot mens, van jaar tot jaar.
Dat er licht moge vallen
op deze woorden en beelden
rond de winterzonnewende
als wij tot inkeer komen.

O Amsterdam leer ons vertrouwen,
geloof in het leven zelf,
in de mensen die je kent
en nog  ontmoeten moet.
De wereld is een schouwtoneel
en ook wij nemen deel.
Al eeuwen loopt het de spuigaten uit
al eeuwen zijn wij aan water en zee verankerd
onze vrijheid bevochten op onrecht en mensenhaat.
Potgrond, zaaigrond: de nieuwe Amsterdammer.
Hij is voor de duvel en zijn malle moer niet bang,
Hij toont respect, hij is oprecht, weet wat-ie zegt,
hij is trots op zijn stad, die altijd al iets anders had.
Voor alle windstreken open: vrijplaats,
Vluchthaven, onderdak.
Amsterdam. Mad Master.
People come and people go
Look around you people show -
What to do  with the light in our eyes?
Wat te doen  met het licht in onze ogen?

Mededogen. Meeleven. Mee bezinnen.
Mee begrijpen. Mee doen, mee laten:
Amsterdam: kijk uit je ogen: straal!

Simon Vinkenoog, Amsterdam, 22-23 december 2004