STILTE  :  4 mei 2004

 

Nooit mogen wij vergeten

wat oorlog betekent

in het leven van iederéen

 

Elke oorlogsdode

en er waren en zijn er miljoenen

is er éen te veel

 

Zoveel mensenkinderen

onschuldig getroffen

zoveel mensen ook

die voor vrijheid vochten

 

Zijn twee minuten stilte

voldoende – genoeg?

 

Dringt het besef dat oorlog

een ziekte is, als armoede

en ondervoeding,

in twee minuten tot ons door?

 

Moge het altijd stil in ons zijn

het diepste contact met ons zelf

vindt in stilte plaats

 

Ver van pijn en geweld

waar vrede heerst

liefde, wijsheid, stilte

 

Voorgelezen voor de KRO Radio op 4 mei 2004