Bespreking in Bres 227, aug-sept 2004
Bespreking in Ravage, nr. 4, 19 maart 2004

Goede raad is Vuur